Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

81e EN 11c JAARGANG

No. 1

1 NOVEMBER 1923

ALGEMEEN ONAFHANKELIJK TOONKUNSTBLAD VOOR GROOT-NEDERLAND TEVENS ORGAAN DER NEDERLANDSCHE TOONKUNSTENAARS-VEREENIGING UITGAVE VAN EMIL WEGELIN HEERENSTRAAT 69, BUSSUM

ONDER REDACTIE VAN: WILLEM ANDRIESSEN, Dr. PETER VAN ANROOY, SEMDRESDEN.

JAN VAN GILSE, WILLEM LANDRÉ en P. A. VAN WESTRHEENE. BRIEFADRES DER REDACTIE: BURGEMEESTER ME1NESZLAAN 71a, ROTTERDAM.

MEDEWERKENDEN

A. H. Amory, Arnhem; P. G. van Anrooy, Den Haag; Ary Belinfante, Amsterdam; David Blitz, Parijs; P. Blok, Rotterdam; E. J. Bondam, Den Haag; S. Bottenheim, Amsterdam; M. A. Brandts Buys, Arnhem; J. S. Brandts Buys, Bandoeng; P. C. Brederode, Den Haag; Louis Couturier, Den Haag; J. D. C. van Dokkum; Bussum; ]. H. Garms Jr., Amsterdam; ]. van Gilse, Utrecht; K. Hamm, Venlo; H. Hermans, Maastricht; ]. Martin S. Heuckeroth, Amsterdam; ]. Richard Heuckeroth, Amsterdam; Em. Hullebroeck, Elsene (Brussel); Wouter Hutschenruyter, Rotterdam; Ch. van Isterdaël, Den Haag; K. H. Kerkhoff, Haarlem; Jos. de Klerk, Haarlem; F. E. A. Koeberg, Den Haag; P. C. Koerman, Leeuwarden; Elisabeth Kuijper, Berlijn; Kor Kuiler, Groningen; Mevr. Landré, Nijmegen; Willem Landré, Rotterdam; A.D. Loman Jr., Amsterdam; J. Mossel, Amsterdam; Jan de Nobel, Haarlem; P. de Nobel, Haarlem; C. D. Oberstadt, Den Haag; Max Oberstadt, Den Haag; W. Ogier, Den Bosch; Hendrik C. van Oort, Amsterdam; H. Pielage, Haarlem ; Catherine van Rennes, Utrecht; H. W. de Ronde, Rotterdam; Herman Rutters, Amsterdam; Jac. Ruijgrok, Arnhem; M. C. v. d. Rovaart, Amsterdam; Dirk Schafer, Amsterdam; Arn. Spoel, Den Haag; André Spoor, Den Haag; Joh. Steenman, Haarlem; H. E. Stenfert Kroese, Arnhem; Karei Textor, Den Haag; Jac. Urlus, Noordwijk; Ger. Veerman, Utrecht; K. Veldkamp, Groningen; Johanna Veth, Deventer; Geertruida van Vladeracken, Londen; H. Völlmar, Den Haag; Hendrik de Vries, Rotterdam; Piet de Waardt, Haarlem; A. J. de Wal, Den Haag; Constant van de Wall, Weltevreden; P. A. van Westrheene, Arnhem; C. van Wessem, Amsterdam; Mart. Wolters, Amsterdam; Ger. Zalsman, Shanghai; e.a.

WIJZE VAN UITGAAF t De jaargang loopt van 1 November tot ultimo October en kost f6.25 franco per post door geheel Nederland en Koloniën bij vooruitbetaling. Overig Buitenland f8.—. Losse nummers f0.75 Gedurende het winterhalfjaar (1 October—April) verschijnen er maandelijks 2 afleveringen, gedurende het zomerhalfjaar (1 April—October) iedere maand 1 aflevering, in totaal 18 afleveringen per jaargang. ADVERTENTIËNt Prijs per regel f 0.40; bij jaarcontract speciale voorwaarden. Bewijsnummers worden alleen verstrekt voor annonces van 7 of meer regels. Voor het afsluiten van annonce-contracten voor dit blad is uitsluitend gerechtigd de Heer W. F. Cr ouwel, BurgemeesterReigerstraatl Ibis/Utrecht, Telefoonnummer 2131.

ONVOLKOMEN ONTWIKKELD IS NIET, WIE GEEN INSTRUMENT BESPEELT MAAR WIE GEEN EDELE MUZIEK VERSTAAT.

WEINIGEN ZIJN MUZIKAAL DOOF, MAAR VELEN LEVEN ALSOF ZE T ZIJN EN LATEN IN ZICH EEN GROOTE KRACHT TOT LEVENSVREUGDE VERKWIJNEN.

MENIGE PLAATS HEEFT MEER DAN GENOEG MUZIEKUITVOERINGEN, MAAR OVERAL IS BINNEN-EN BUITENSHUIS NIET GENOEG LEVENDIG MUZIEKBEGRIP EN INNIG MUZIEKGENOT, OOK DOOR GEBREK AAN OPWEKKING,VOORLICHTING, GEDACHTENWISSELING. v. W-

Sluiten