Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conditiën op aanvrage. Adreslijst Alfabetische volgorde.

Frans Andreoli Anna van Hoorn Mevr. A. Reballio-Siewe

Concert- en Oratoriumzanger Sopraan

Concert- en Uratormmzangeres _, ... , , „ r> ^ j

Claes de Vrieselaan 18 Rotterdam

Daendelsstraat 51 's-Gravenhage Doorn. Tel. Interc. 178. Telefoon Int. 5667

Mevr. Joh. W. Bakker Jos. de Klerk A. Rijbroek

ut"' J ~ . r*. . . u .. , Concert- en Oratoriumzanger

j^lf. Concert- en Uratoriumzanger [bas-bariton) g Bariton

Neemt desgewensch t prima vista partijen op zich

Hobbemakade 91 Amsterdam Haarlem Duvenvoordestraat 92 Hengeloschestraat 96 Enschede

Johanna C. Benjaminse Willem Landré Titia Ri"ck

Altzangeres Concertzangeres (mezzosopraan)

Harmonie-Compositie Leerares Solozang

Neemt prima-vistapartijen op zich. ^ ^ 1532 ^_ Arnhem

Zaandam Telefoon 442 Ged. Gracht 5 Burgem. Meineszlaan 71A Rotterdam 11

Annie Bollen Meyr AUda Loman perd. Timmermans

Concert en Oratoriumzangeres (sopraan) .

m , , Organist- en Klavierleeraar (gedipl.)

Leerares Solozang. Dipl.M.t.bev.v.Toonk. J. W. Brouwersplein 29 Amsterdam

Referentiën Mevr. A. Noordewier Telefoon Z. 2488 Rotterdam Spoorsingel 76a

Utrecht - Mariaplaats 33 - Telefoon 1115

Johanna Cambier van Nooten E. G. Tobi

Concertzangeres (sopraan) VACANT Tenor

Leerares Solozang „ , _.. . , ,

Zutphen Dusseldorf

Joh. Verhulststraat 25 Amsterdam Pelikaanstraat 3 Grimmstrasze 11

Jan Dekker Evert Miedema prits Uijttenboogaard

Bas-Bariton Tenor Leeraar voor Piano

Opera- en Concertzanger

Rubenslaan Bilthoven wülemstraat 69 Den Haag Van Breestraat 31 Amsterdam

Maarten Dijk MevrXenyNoske-Friedlaender Theodora Versteegh

Pianist. Lieder- en Oratorium-Zangeres

Begeleider v. concerten en repertoire-studie „ j Pianiste ' U"a,-e* u„. Gediplomeerd Leerares Solozang

Leeraar voor piano en muziek-theorie. Oud-Leerlinge van D.rk Schafer {Mezzo-alt)

Hobbemakade 104. Amsterdam. Den Haag v. Imhoffstraat 7 Kanaalweg 22 Scheveningen

Mevr. P. de Haan-Manifarges Mevr. Noordewier-Reddingius P. A. van Westrheene

Avenue Concordia 114 Rotterdam Beethovenlaan 9 Hilversum Arnhem Velperweg 122

Jos. Holthaus Lily Proost Johanna de Zwaan

Tenor Concert- en Oratoriumzangeres (sopraan) Hooae Sopraan

Neemt prima vista parlijen op zich Leerares Solozang. Concert- en Oratorium-Zangeres

Hoofdleeraar Solozang aan de Muziekschool

van Toonkunst Rotterdam en Musica Haag Sterrelaan 25 Hilversum Crispijnstraat 36 Den Haag

Rotterdam. Voorschoterlaan 24, Tel 14242

STEMPELBANDEN

voor het inbinden der jaargangen van dit tijdschrift: 76e en 6e jaarg. f 1.25 78e en 8e jaarg. f 1.25 77e en 7e jaarg. f 1.50 79e en 9e jaarg. f 1.25

80e en 10e jaargang f 1.25 Stempelbandenvoor vroegere jaargangen uitverkocht EmilWcgclin :: Bussum

De Programma-Muziek

door

WOUTER HUTSCHENRUIJTER HAAR WEZEN EN HARE GESCHIEDENIS Prijs f 2.00 :: Alom bij den Muziekhandel

Sluiten