Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

81c EN 11c JAARGANG

No. 4

16 DECEMBER 1923

ALGEMEEN ONAFHANKELIJK TOONKUNSTBLAD VOOR GROOT-NEDERLAND TEVENS ORGAAN DER NEDERLANDSCHE TOONKUNSTEN AARS-VEREEN JGING UITGAVE VAN EMIL WEGELIN HEERENSTRAAT 69, BUSSUM ONDER REDACTIE VAN: WILLEM ANDRIESSEN, Dr. PETER VAN ANROOY, SEM DRESDEN.

JAN VAN GILSE, WILLEM LANDRÉ en P. A. VAN WESTRHEENE. BRIEFADRES DER REDACTIE: BURGEMEESTER MEINESZLAAN 71a, ROTTERDAM.

MEDEWERKENDEN

A H Amory Arnhem: P. G. van Anrooy, Den Haag; Ary Belinfante, Amsterdam; David Blitz, Parijs; P' Blok, Rotterdam; E. J. Bondam, Den Haag; S. Bottenheim, Amsterdam; M. A. Brandts Buys, Arnhem; I 'S Brandts Buys, Bandoeng; P. C. Brederode, Den Haag; Louis Couturier, Den Haag; ]. D. C. vanUokkum: Bussum; J. H. Garms Jr., Amsterdam; J. van Gilse, Utrecht; K. Hamm, Venlo; H. Hermans, Maastricht; 1 Martin S. Heuckeroth, Amsterdam; J. Richard Heuckeroth, Amsterdam ; Em. Hullebroeck, Elsene (Brussel). Wouter Hutschenruyter, Rotterdam;Ch. van Isterdaël, Den Haag; K. H. Kerkhoff, Haarkm; Jos. de Klerk, Haarlem- F. E. A. Koeberg, Den Haag; P. C. Koerman, Leeuwarden; Elisabeth Kuijper, Berlijn; Kor Kuiler, Groningen- Mevr. Landré, Nijmegen; Willem Landré, Rotterdam; A.D.Loman Jr., Amsterdam; J. Mossel, Amsterdam; Jan de Nobel, Haarlem, P. de Nobel, Haarlem; C. D. Oberstadt Den Haag; Max Oberstadt, Den H^ag • W Ögier, Den Bosch; Hendrik C. van Oort, Amsterdam; H. Pielage, Haarlem ; Cathenne van Rennes, Utrecht - H. W. de Ronde, Rotterdam; Herman Rutters, Amsterdam; Jac. Ruijgrok Arnhem; M. U v. d. Rovaart', Amsterdam; Dirk Schafer, Amsterdam; Arn. Spoel, Den Haag ; André Spoor, Den Haag; Joh. Steenman Haarlem; H. E. Stenfert Kroese, Arnhem; Karei Textor, Den Haag; Jac. Urlus, Noord wijk; Ger. Veerman, Utrecht; K. Veldkamp, Groningen; Johanna Veth, Deventer; Geertruida van Vladeracken, Londen- H. Völlmar, Den Haag; Hendrik de Vries, Rotterdam; Piet de Waardt, Haarlem; A. J. de Wal, Den Haag; Constant van de Wall, Weltevreden; P. A. van Westrheene, Arnhem; C. van Wessem,

Amsterdam; Mart. Wolters, Amsterdam; Ger. Zalsman, Shanghai; e.a. i „ n i mini iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiw

-. -. i -* t. t-v . i * 1 Tv.-.--—.!--,, „l.imn C\rtr*Ui>r t>n lrrvs. f6.25 franco per

iKilllllllllimillllllllimmillll IIIIIlllllllUUMIllUIIUIIIHlllll 1.U...U. .. .. ™- "

WIJZE VAN UITGAAF i De jaargang loopt van 1 November tot ultimo October en kost lt.2t> tranco pe. post door geheel Nederland en Koloniën bij vooruitbetaling. Overig Buitenland f8.-. Losse nummers; 1;W Gedurende het winterhalfjaar (1 October-April) verschijnen er maandelijks: 2 ^veringen■ JS^uren^ het zomerhalfjaar (1 April-October) iedere maand 1 aflevering, in totaal 18 afleveringen per jaargang. ADVERTENTIËN: Prijs per regel f0.40; bij jaarcontract speciale voorwaarden. Bewijsnummers worden alleen ' r _ 1 (' xt i_.i_r-i.-i» --„-ro.rraitrarfpn voor dit b ad is uit-

verstrekt voor annonces van / ot meer regeis. voorna _um_ucii vau ~

sluitend gerechtigd de Heer W. F. Crouwel, Burgemeester Reigerstraat llbis, Utrecht, Telefoonnummer 2131.

ONVOLKOMEN ONTWIKKELD IS NIET, WIE GEEN INSTRUMENT BESPEELT MAAR

WIE GEEN EDELE MUZIEK VERSTAAT. WEINIGEN ZIJN MUZIKAAL DOOF, MAAR VELEN LEVEN ALSOF ZE 'T' ZIJN EN LATEN IN ZICH EEN GROOTE KRACHT TOT LEVENSVREUGDE VERKWIJNEN. MENIGE PLAATS HEEFT MEER DAN GENOEG MUZIEKUITVOERINGEN, MAAR OVERAL IS BINNEN-EN BUITENSHUIS NIET GENOEG LEVENDIG MU™£GMP EN INNIG MUZIEKGENOT, OOK DOOR GEBREK AAN OPWEKKING, VOORLICHTING, GEDACHTEN WISSELING. v-w'

Sluiten