Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conditiën op aanvrage. Adreslijst Alfabetische volgorde.

Frans Andreoli Anna van Hoorn Mevr. A. Reballio-Siewe

Concert- en Oratoriumzanger Sopraan

Concert- en Oratoriumzangeres

r» , , t . ei . u Claes de Vrieselaan 18 Rotterdam

Daendelsstraat 51 s-Gravenhage Do0rn. Tel. Interc. 178. Telefoon Int. 31667

Mevr. Joh. W. Bakker Jos- de Klerk Titia Rinck

Alt Concert- en Oratoriumzanger {bas-bariton) Concertzangeres (mezzo-sopraan)

Neemt desgewenscht prima vista partijen op zich Leerares Solozang

Hobbemakade 91 Amsterdam Haarlem Duvenvoordestraat 92 Dijkstraat 7 ~ Tel. 1532 - Arnhem

Johanna C. Benjaminse Willem Landré Ferd. Timmermans

Altzangeres . _ • , , ,.

Harmonie-Compositie Organist- en Klavierleeraar (gedipl.)

Neemt prima-vistapartijen op zich.

Zaandam Telefoon 442 Ged. Gracht 5 Burgem. Meineszlaan 71A Rotterdam Rotterdam Spoorsiugel 76a

Johanna Cambier van Nooten Adri&" E. G. Tobi

Concertzangeres (sopraan) prof. Arthur Nikisch schrijft: „Lleffering ist ein Tenor

Leerares Solozang vortrefflicher Geiger".

Geeft onderricht in Zeist, Den Haag en Zutphen Düsseldorf

Joh. Verhulststraat 25 Amsterdam Bussum Singel 74 Pelikaanstraat 3 Grimmstrasze 11

Jan Dekker Mevr. Alida Loman Frits Uijttenboogaard

Bas-Banton } w Brouwersp,ein 29 Amsterdam Leeraar voor Piano

Rubenslaan Bilthoven Telefoon Z. 2488 Van Breestraat 31 Amsterdam

Maarten Dijk MevrXeny No ske-Frie diaender Theodora Versteegh

Pianist. Lieder- en Oratorium-Zangeres

Begeleider v. concerten en repertoire-studie tams e - eerares Gediplomeerd Leerares Solozang

Leeraar voor piano en muziek-theorie. Oud-Leerlinge van Dirk Schafer (Mezzo-alt)

Hobbemakade 104. Amsterdam. Den Haa9 v- Imhoffstraat 7 Kanaalweg 22 Scheveningen

Mevr. P. de Haan-Manifarges Mevr. Noordewier-Reddingius P. A. van Westrheene

Avenue Concordia 114 Rotterdam Beethovenlaan 9 Hilversum Arnhem Velperweg 122

J°S "nof113118 Lily PrOOSt Johanna de Zwaan

Neemt p ima vis:a parijen op z'ch Concert- en Oratoriumzangeres (sopraan) Hooge Sopraan

Hoofdleeraar Solozang aan de Muziekschool Leerares Solozang. Concert- en Oratorium-Zangeres

van Toonkun»t Rotterdam en Musica Haag _ , ' _ ,, i->t_r

Ron«<l,n,.Vooraeho«rl..i,24.Tell«12 S«ml..„ 25 Hüvmu. C™P,,..ir... 36 Do H,.g

STEMPELBANDEN

voor het inbinden der jaargangen van dit tijdschrift: 76e en 6e jaarg. f 1.25 78e en 8e jaarg. f 1.25 77e en 7e jaarg. f 1.50 79e en 9e jaarg. f 1.25 80e en 10e jaargang f 1.25

Stempelbanden voorvroegere jaargangen uitverkocht EmilWegelin :: Bussum

De Programma-Muziek

DOOR

WOUTER HUTSCHENRUIJTER HAAR WEZEN EN HARE GESCHIEDENIS

Prijs ƒ2.00 :: Alom bij den Muziekhandel

Sluiten