Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conditiën op aanvrage. Adreslijst Alfabetische volgorde.

Frans Andreoli Anna van Hoorn Mevr. A. Reballio-Siewe

Concert- en Oratoriumzanger Sopraan

Concert- en Oratoriumzangeres

rs j i i » ci . , Claes de Vrieselaan 18 Rotterdam

Daendelsstraat 51 s-Gravenhage Doorn- Tel Interc m Telefoon Int. 31667

Mevr. Joh. W. Bakker J°s- de Klerk Titia Rinck

Alf Concert- en Oratoriumzanger (bas-bariton) Concertzangeres (mezzo-sopraan)

Neemt desgewenscht prima vista partijen op zich Leerares Solozang

Hobbemakade 91 Amsterdam Haarlem Duvenvoordestraat 92 Dijksrraat 7 - Tel. 1532 - Arnhem

Johanna C. Benjaminse Willem Landré Ferd. Timmermans

Harmonie-Compositie Organist- en Klavierleeraar (gedipl.)

Neemt prima-vistapartijen op zich.

Zaandam Telefoon 442 Westzijde 456 Burgem. Meineszlaan 71A Rotterdam Rotterdam Spoorsiugel 76a

Johanna Cambier van Nooten AdriaSo" W^lf^ E' G' Tobi

Concerrzan£rerei (sopraan) Prof Arthur Nlki5Lh schrijft: „Ltenering ist ein Tenor Leerares Solozang vortrefflicher Geiger".

T V. \T UI*. » -)c a . -1 Geeft «"«lerrlcht in -Zeist, Den Haag (Molenstr. 19, „ , Zuipen Düsseldorf

Joh. Verhulststraat 25 Amsterdam spreekuur Maandags 3-4) en Bussum Singel 74 Pelikaanstraat 3 Gnmmstrasze 11

t„„ p.^, . .- t Geertruida van Vladeracken

Jan Dekker Mevr. Ahda Loman r „ ,

Lessen in Solozang

Bas-Bariton . ... - , . „ „ , Techniek en Expressie J. W. Brouwersplein 29 Amsterdam

Rubenslaan Bilthoven Telefoon Z. 2488 „In den Toren"

Roelof Hartstraat 84 Amsterdam.

Maarten Dijk Mevr.Leny Noske-Friedlaender Theodora Versteegh

Pianist. bieder- en Oratorium-Zangeres

Begeleider v. concerten en repertoire-studie Pianiste - Leerares Gediplomeerd Leerares Solozang

Leeraar voor piano en muziek-theorie. Oud-Leerlinge van Dirk Schafer (Mezzo-alt)

Hobbemakade 104. Amsterdam. Den Haa9 v- Imhoffstraat 7 Kanaalweg 22 Scheveningen

Mevr. P. de Haan-Manifarges Mevr. Noordewier-Reddingius p A- van Westrheene

Avenue Concordia 114 Rotterdam Beethovenlaan 9 Hilversum Arnhem Velperweg 122

J°s ^°olthaus Lily Proost Johanna de Zwaan

Hoofdleer.» Solozang de Muziekschool Sneert- en Oratoriumzangeres (sopraan) Hooge Sopraan

van Toonkunst te Rotterdam en het Haagsch Leerares Solozang. Concert- en Oratorium-Z,angeres Conservatorium

Rotterdam. Voorschoterlaan 24, Tel 14242 Sterrelaan 25 Hilversum Crispijnstraat 36 Den Haag

IsW DEZER DAGEN VERSCHIJNT:

De Ontwikkelingsgang der Vioolspel- en Vioolbouwkunst

door FELICE TOGNI

Hoofdleeraar Conservatorium en Muziekschool Mij. t. b. d. Toonkunst te Amsterdam

Dit werkje van den bekenden vioolpaedagoog behandelt in deel I de ontwikkelingsgang van het vioolspel in Italië, Frankrijk, België, Duitschland, Weenen, Praag, Rusland, Polen, Skandinavië, Engeland, Noord-Amerika en Nederland; in deel II de ontwikkelingsgang van den vioolbouw: Stradivarius, Guarneri, Napelsche school, Venetiaansche school. Frankrijk, Nederland, België, Engeland, Tyroler school, Duitschland, Oostenrijk, Bohemen, en de strijkstok

Prijs f 2.—. ~ Keurig gebonden f 2.75.

Reeds thans te bestellen bij de voornaamste Muziekhandelaren, of direct bij den Uitgever Emil Wegelin, Heerenstraat 69, Bussum

Sluiten