Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conditiën op aanvrage. Adreslijst Alfabetische volgorde.

r A , ,. Mevr. A. Reballio-Siewe Frans Andreoh

Concert- en Oratoriumzanger BESCHIKBAAR Sopraan

Claes de Vrieselaan 18 Rotterdam

Daendelsstraat 51 's-Gravenhage Telefoon Int. 31667

„ , „r „ , , Tos de Klerk Titia Rinck

Mevr. Joh. W. Bakker JOS' ae mem

Alt Concert-en Oratoriumzanger (bas-bariton) Concertzangeres (mezzosopraan)

Neemt desgewenscht prima vistapartijen op zich Leevares Solozang

Hobbemakade 91 Amsterdam Haarlem Duvenvoordestraat 92 Dijkstraat 7 — Tel. 1532 — Arnhem

Johanna C. Benjaminse Willem Landré Ferd. Timmermans

Altzangeres Harmonie-Compositie Organist- en Klavierleevaar (gedipl.)

Neemt prima-vistapartijen op zich. , _,

Zaandam Westzijde 456 Burgem. Meineszlaan 71A Rotterdam R°«erdam Spoorsingel 76a

TT , TT-, . ^ , Adriaan Lief lering E. G. Tobi

Het Klein Orkest Soio-Vioüst Tenor

Directeur WILLEM VAN WARMELO Prof- Arthur ^^k^Gei^"^ " ^

Bronckhorststraat 40" Amsterdam üeeft onderricht in Ztót Den Haag (Molenste 19 pel^^at 3 GrimmsTraszï 11

spreekuur Maandags 3 — 4) en Bussum Singel 74

_ w , , Geertruida van Vladeracken

Jan Dekker Mevr. Ahda Loman ies5en .„ Solozang

Bas-Bariton , » j Techniek en Expressie ]. W. Brouwersplein 29 Amsterdam

Rubenslaan - Tel. 6762 ~ Bilthoven Telefoon Z. 2488 j^?£°rt™aat 84 Amsterdam.

Maarten Dijk MevrXenyNoske-Friedlaender Theodora Versteegh

Pianist Lieder- en Oratorium-Zangeres

Begeleider v. concerten en repertoire-studie „ CJ, J^"''^ Gediplomeerd Leerares Solozang

Leer aar voor piano en muziek-theorie. Hoofdleerares Haagsch Conservatorium Alt

Hobbemakade 104. Amsterdam. Den Haa9 v- Imhoffstraat 7 Kanaalweg 22 Scheveningen

Mevr. P. de Haan-Manifarges Mevr. Noordewier-Reddingius p A- van Westrheene

Avenue Concordia 114 Rotterdam Beethovenlaan 9 Hilversum Arnhem Velperweg 122

Jos. Holthaus Lily Proost Johanna de Zwaan

. „ „ , Tenor Concert- en Oratoriumzangeres (sopraan) Hooge Sopraan

Hoofdleeraar Solozang aan de Muziekschool Leerares Solozana Concert- en Oratorium-Zangeres

van Toonkunst te Rotteidam en het Haagsch .Leerares ooiozang. w Conservatorium

Ro«,.rd,m.Voo,,cho.„l,>. 24. Td 142(2 S..r,d..n 25 Hilve™. QfepHtfntt 36 De» H,,g

STEMPELBANDEN

voor het inbinden der jaargangen van dit tijdschrift

76e en 6e jaarg. f 1.25 79e en 9e jaarg. f 1.25 77e en 7e jaarg. f 1.50 80e en 10e jaarg. f 1.25 78e en 8e jaarg. f 1.25 81e en 11e jaarg. f 1.30

STEMPELBANDEN voor vroegere jaargangen uitverkocht

EMILWEGELIN- Uitgever - Bussum

JAN RIJKEN: De Etudes van Stephen Heller. Opus 47, 125, 46 en 45. Ille druk. Prijs f 1.50

WOUTER HUTSCHENRUYTER: De Programmamuziek, haar wezen en hare geschiedenis. Prijs f 2.00

CONSTANT VAN WESSEM : Een herziening der muzikale termen en hun omschrijving, in verband met de ontwikkeling van 't moderne muziekleven. Prijs f 1.50

Uitgaven van EMIL WEGELIN, Bussum

Sluiten