Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conditiën op aanvrage.

Adreslijst

Alfabetische volgorde.

Frans Andreoli J°s- de Klerk Titia Rinck

Concert- en Oratoriumzanger Concert- en Oratoriumzanger (bas-bariton) Concertzangeres [mezzo-sopraan)

Neemtdesgewenschtprimavistapanijenopzich Leerares Solozang

Daendelsstraat 51 s-Gravenhage Haarlem Duvenvoordestraat 92 Dijkstraat 7 — Tel. 1532 — Arnhem

Mevr. Joh. W. Bakker Willem Landré M' T^^Ucky

Alt Harmonie-Compositie Oratorium- en Concertzanger

Hobbemakade 91 Amsterdam Burgem. Meineszlaan 71A Rotterdam Bothaplein 4, Telefoon 1615 — Arnhem

Johanna C. Benjaminse ^^SoZwoïil?*^ Ferd Timmermans

Altzangeres prof. Arthur Nikisch schrijft: „Lieffering ist ein Organist- en Klavierleeraar (gedipt)

vortrefflicher Geiger".

Neemt prima-vistapartijen op zich. üeeft onderrlcht In Zeist. Den Haag (Molenstr. 19, Rotterdam Spoorsiugel 76a

Zaandam Westzijde 456 spreekuur Maandags 3-4) en Bussum Singel 74

E (j Tofoi

Het Klein Orkest Mevr. Alida Loman

Jenor

Directeur WILLEM VAN WARMELO j. W. Brouwersplein 29 Amsterdam ^ , _.s ,

-r i f -7 ->4R8 Zutphen Dusseldorf

Bronckhorststraat 40" Amsterdam leletoon z,. ztöo Pelikaanstraat 3 Grimmstrasze 11

~~ ~ ~r Z, ', . 7 Geertruida van Vladeracken

Jan Dekker Mevr.LenyNoske-Friedlaender Lessen in Solozang

Bas-Bariton Pianiste Techniek en Expressie

Hoofdleerares Haagsch Conservatorium jn ,-[en Toren" Rubenslaan - Tel. 6762 - Bilthoven Den Hgag y Imhoffstraat 7 Roelof Hartstraat 84 Amsterdam.

Maarten Dijk ~~ Theodora Versteegh

)A A Mevr. Noordewier-Reddingius §^^32^1^;

Begeleider v. concerten en repertoire- studie

Leeraar voor piano en muziek-theorie. Beethovenlaan 9 Hilversum

Hobbemakade 104. Amsterdam. Kanaalweg 22 Scheveningen

Mevr. P. de Haan-Manifarges Lily Proost P A. van Westrheene

Concerf- en Oratoriumzangeres (sopraan) Avenue Concordia 114 Rotterdam lerares Solozang. Arnhem Velperweg 122

Sterrelaan 25 Hilversum .

Jos. Holthaus Mevr. A. Reballio-Siewe Johanna de Zwaan

Tenor Sopraan Hooge Sopraan

Hoofdleeraar Solozang aan de Muziekschool Concert- en Oratorium-Zangeres

van Toonkunst te Rotterdam en het Haagsch Qaes de Vrieselaan 18 Rotterdam

Conservatonum Telefoon Int. 31667 Crispijnstraat 36 Den Haag

Rotterdam. Voorschoterlaan 24, Tel 14242

STEMPELBANDEN

voor het inbinden der jaargangen van dit tijdschrift

76e en 6e jaarg. f 1.25 79e en 9e jaarg. f 1.25 77e en 7e jaarg. f 1.50 80e en 10e jaarg. f 1.25 78e en 8e jaarg. f 1.25 81e en 11e jaarg. f 1.30

STEMPELBANDEN voor vroegere jaargangen uitverkocht

EMIL WEGELIN - Uitgever - Bussum

JAN RIJKEN : De Etudes van Stephen Heller. Opus 47, 125, 46 en 45. Ille druk. Prijs f 1.50

WOUTER HUTSCHENRUYTER: De Programmamuziek, haar wezen en hare geschiedenis. Prijs f 2.00

CONSTANT VAN WESSEM: Een herziening der muzikale termen en hun omschrijving, in verband met de ontwikkeling van 't moderne muziekleven. Prijs f L50

Uitgaven van EMIL WEGELIN, Bussum

Sluiten