Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Pag.

No. 6. Blockx en het Kon. Vlaamsch Conservatorium 90

No. 7. André Erneste Modeste Grétry 105

No. 8. Georg Henschel 123

No. 9. Maurice Ravel 138

No. 10. Anna Stronck—Kappel; Ludwig van Beethoven 153

No. 11. Johannes Brahms 168

No. 12. Julius Röntgen 187

No. 13. Igor Strawinsky 203

No. 14. Richard Hol 216

No. 15. Cornelie van Zanten 236

No. 16. Eduard Hanslick ; Lodewijk de Vocht 249

No. 17. Gustav Adolf Heinze 267

No. 18. Johann Strauss 287

Boek- en muziekbesprekingen 24, 58, 118, 213

Bundel van het Nederlandsch Zangersverbond 87

Klokkenspel 38, 89, 183, 202, 214, 244

Kwakzalversinrichting 88

Ornithologie 153

Diverse artikelen t

Een nazaat van Schumann over Brahms 166

Genootschap Muziek en Religie 243

Mededeeling 227, 271

Intermezzi 9

Nagedachtenis L. F. Brandts Buys 25

Nieuwe uitgaven 9, 37, 166, 182, 202, 214

Vraag en Antwoord 168, 235

Personalia: Gabriël Fauré f 22; M. P. ]. Marsickf 22; Bernard Zweers f 51; Giacomo

Puccinif 53; Xaver Scharwenka f 54; Ferdinand Löwe f 87; Enrico Bossif 133;

Marie Jaëü f 134; ]. N. W. A. C. Ruygrok 149; Moritz Moskowsky f 149; Henri

Vinkf '50; Arnold Spoel 181; Jan Morks 181 ; Andr.Hallénf 197; Paul Marsopf 197 ;

Eric Satief 213; J. Mossel—Belinfante f 230 ; H. P. Steenhuis 243 ; Ant. Sistermans 243 ;

Michaël Balling f 243; Jac. van Kempen 260; Jan Morks 260

Nederlandsche Toonkunstenaars Vereeniging, Officieel Orgaan. Inhoud:

Bericht aan de Leden; Boekbespreking 14

Eenige opmerkingen over de resultaten der laatste examens I 30

Eenige opmerkingen over de resultaten der laatste examens II 45

S. van Milligen 75 jaar 63

Bibliotheek-ontvangst 95

Nog enkele opmerkingen over de laatste examens 110

Verzoek van den Penningmeester 127

Bibliotheek-ontvangst

Hospitanten ; 46e Jaarlijksche examens 175

Jaarlijksche Alg. Vergadering 7 Juni 1925 ; Mededeelingen 191

Benoeming 2e Secretaris 207

Kort Overzicht van de 50e Algemeene Vergadering op 7 Juni 1925 223

Programma Vierdaagsch Muziekfeest bij gelegenheid 50-jarig bestaan der N. T. V 237

Uitslag der 46e Jaarlijksche examens 254

Buitengewone Algemeene Vergadering op 17 October 1925 271

Portretten van G. A. Heinze; Richard Hol; W. F. G. Nicolaï; Mr. H. Viotta; S. van Milligen

Het leven en werken der Ned. Toonk. Ver., door S. van Milligen 275

Vierdaagsch Muziekfeest; Beknopt Overzicht, door A. H. Amory 289

Sluiten