Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conditiën op aanvrage. Adreslijst Alfabetische volgorde.

Frans Andreoli J°s* de Klerk Mevr. A. Reballio-Siewe

Concert- en Oratoriumzanger Concert-en Oratoriumzanger (bas-bariton) Sopraan

Neemtdesgewenscht prima vistapartijenop zich „

Claes de Vrieseiaan 18 Rotterdam

Daendelsstraat 51 s-Gravenhage Haarlem Duvenvoordestraat 92 Telefoon Int. 31667

Johanna C. Benjaminse Willem Landré Titia Rinck

Altzangeres . . . Concertzangeres (mezzo-sopraan)

Harmonie-Compositie r ~ ,

xt . . . \_ ' „. . , Leer are s oolozang Neemt pnma-vistapartijen op zich.

Zaandam Westzijde 456 ^an Persijnstraat 16 Rotterdam Dijkstraat 7 — Tel. 1532 — Arnhem

Jan Dekker Adriaan Lieffering M. Taschlicky

Solo- Violist Tenor

Bas-Bariton Prof. Arthur Nlldsch schrijft: .Lieffering ist ein n < /-

vortrefflicher Oeiger". Oratorium- en Concertzanger

Rubenslaan - Tel. 6762 ~ Bilthoven Geeft onderricht In Zeist, Den Haag (Möleristr. 19, Bothaplein 4, Telefoon 1615 — Arnhem

spreekuur Maandags 3 — 4) en Bussum Singel 74

MaapLe"Sr.Dijk Mevr- Alida Loman Ferd Timmermans

Begeleider v. concerten en repertoire- studie TWR . . ,Q . - . Organist- en Klavierleeraar (gedipt)

r„„ . » ,« J. W. Brouwersplein 29 Amsterdam

Leeraar voor piano en muziek-tneorie. ■ . _ „ , _,

„ ,. , , «„. » , Telefoon Z. 2488 Rotterdam Spoorsiugel 76a

Hobbemakade 104. Amsterdam.

Toos Hoog Mevr. B. Mak van Waay — E. G. Tobi

Sopraanzangeres Dooremans Tenor

Leerares in Solozang Concertzangeres Sopraan

Meth. spreken en declamatie „ „ ,, _ , Zutphen Düsseldorf

Bonistraat 6 Den Haag Cora-v. Beveren™ U^- Tel. No. 1566 pelikaanstraat 3 Grimmstrasze 11

Henriette Hess MevrXenyNoske-Friedlaender Theodora Versteegh

»» o „ Lieder- en Oratorium-Zangeres

Alt — Mezzo-öopraan Pianiste r* j- i _i r c i

c ,0""'c Lrediplomeerd Leerares ciolozang

Oude Amersfoortscheweg 19 Hoofdleerares Haagsch Conservatorium Alt

Telefoon 1690 Hilversum Den Haag v. Imhoffstraat 7 Kanaal weg 22 Scheveningen

Jos. Holthaus

Tenor Mevr. Noordewier-Reddingius P A van Westrheene

Concert en Oratoriumzanger

Neemt prima-vista partijen op zich Beethovenlaan 9 Hilversum Arnhem Velperweg 122

Rotterdam, Mauritsweg 6, Telef. 14242

*?' "Öwiel^r Lily Proost Johanna de Zwaan

Muziekgeschiedenis

Individueel en collectief onderwijs Concert- en Oratoriumzangeres (sopraan) Hooge Sopraan

te Amsterdam en in 't Gooi Leerares Solozang. Concert- en Oratorium-Zangeres

Patrijslaan 6 Huizen (N.H.) Sterrelaan 25 Hilversum Bilderdijkstraat 52 Den Haag

STEMPELBANDEN

voor het inbinden der jaargangen van dit tijdschrift

67e en 6e jaarg. f 1.25 79e en 9e jaarg. f 1.25 77e en 7e jaarg. f 1.50 80e en 10e jaarg. f 1.25 78e en 8e jaarg. f 1.25 81e en 11e jaarg. f 1.30 82e en 12e jaarg. . . . f1.30

STEMPELBANDEN voor vroegere jaargangen uitverkocht

EMIL WEGELIN - UITGEVER - BUSSUM

H*H* Muziekuitgevers!

fii^ Bij inzending van Uwe nieuwe uitgaven ter bespreking in dit blad gelieve U steeds te adresseeren aan de Redactie; adres Persijnstraat 16, Rotterdam. Bij andere adresseering ontstaan groote vertraging en onnoodige kosten.

DE UITGEVER.

Sluiten