Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

204

DE VEREEN1GDE TIJDSCHRIFTEN

dol hebben vermaakt met hetgeen het te zien kreeg. Een verslaggever schrijft daarover (1824): „zij gaan aan het bak„ken. Telkens wanneer een pannekoek „gaar is, en uit de pan naar voren springt, „worden de hekserij en het lawaai erger. „De braadpan kookt over van vurig „schuim, de schotels kletsen als levend te„gen elkander; langs de muren rent een „rij geraamten van muizen en ratten, en „eindelijk gaat al het keukengereedschap „gloeien en dansen . . ."

Nu nog iets over een derde parodie, eveneens Engelsch en eveneens met de Wolfschlucht als model. Hier zijn drie duiveltjes de hoofdpersonen; zij heeten Brandy, Rum en Gin en zingen samen een trio op den volgenden (onvertaalbaren) tekst:

Brandy.

I'm landed quite ripe from Bordeaux, A prime piece incog for a revelry! Rum.

I'm from Iamaica — a word, ho! All's snug! I'm above proof and devilry! Gin.

Rum! let me be atmitted; Though I'm private — still I like this rout

here!

Together. All's right, but nothing's permitted. Brandy.

Hush!

Rum.

Hush!

Gin.

Hush!

Together. We'11 all run in and out here.

Chorus.

Rum — in milk — titty, Gin — ditty —,

Brandy, witty tea, Rum go, Rum — in milk — ditty, Gin — ditty,

Brandy, witty tea, Rum oh!

Hier is wel het toppunt van onzinnigheid bereikt; maar dat Friedr. von Kind, de dichter van den oorspronkelijken tekst daarvoor ook niet bang was blijkt uit den

zang van het geestenkoor (He bedrijf, Wolfschlucht)

Milch des Mondes fiel auf's Kraut, Spinnweb ist mit Blut bethaut, Ehe noch der Morgen graut Ist sie todt, die zarte Braut.

Uhui! Uhui! iiiHfiitijuiiiiiiiitijriiiiiiiiiiiiHiuiruiiTiiiiififiifiifitiiiHiiiiifiiiiii iminiinmmnmmiimuinmini immuun

Openbare Muziekbibliotheek in Den Haag.

Van de Haagsche Muziekbibliotheek is het jaarverslag over 1925 verschenen, waaruit het volgende worde meegedeeld.

De vereeniging is lid der Openbare Leeszaal geworden om vertegenwoordigd te zijn in het college dat voortaan het bestuur daarvan zal kiezen en heeft haar voorzitster jonkvr. Jacoba Repelaer van Driel er in afgevaardigd. Zij heeft ƒ 3500 gemeentesubsidie gevraagd om een vaste bibliothecarisbetrekking in te stellen, maar genoegen genomen met hulp van een assistent ter Openbare Leeszaal, voor wien de Raad ƒ 1400 subsidie gaf. In haar bestuur is mr. A. de Stoppelaar gekomen en de heer Henri Völlmar herkozen. Het aantal leden steeg van 136 tot 163 (43 traden toe, 16 bedankten). Er waren 22921 uitleeningen (20916 in '24); de drukste maand was November, Augustus de minst drukke. De hoeveelheid der muziekwerken werd van 5000 tot 5695 vermeerderd. De bibliotheek ontving schenkingen van Nederlandsche componisten die haar hun uitgekomen composities zonden, van mej. Henriëtte Stuten bij testament een groote verzameling muziek, van verscheidene binnen- en buitenlandsche belangstellenden menig werk, van dr. Scheurleer het tweede deel van zijn museum-catalogus, van het Departement van O., K. en W. de publicaties der Ver. voor Ned. Muziekgeschiedenis, van de Society for publication of modern music te New York en van Murdoch, Mardoch en Co. Kamermuziekwerken; zij kocht van een stadgenoot voor

Sluiten