Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conditiën op aanvrage. Adreslijst Alfabetische volgorde.

C. Höweler Lily Proost

Frans Andreoli Muziekgeschiedenis Concert- en Oratoriumzangeres (sopraan)

Concert- en Oratoriumzanger Individueel en collectief onderwijs Leerares Solozang.

te Amsterdam en in 't Gooi _

Daendelsstraat 51 s-Gravenhage Huizen (N.H.) Sterrelaan 25 H'1VerS"m

Berta Aten Jos. de Klerk Mevr. A. Reballio-Siewe

Alt Concert- en Oratoriumzanger (bas-bariton) Sopraan

Neemtdesgewenschtprimavistapartijenopzich a de Vrieselaan 18 Rotterdam

Rich. Holstraat il , _ . T iv^c-i

Amsterdam Zaandam Haarlem Duvenvoordestraat 92 Telefoon Int. 31667

Johanna C. Benjaminse Willem Landré Titia Rinck

Concertzangeres (mezzo-sopraan)

Altzangeres Harmonie-Compositie Leerares Solozang

Neemt prima-vistapartijen op zich. ^ p raat ,g Rotterdam Dijkstraat 7 - Tel. 1532 - Arnhem

Zaandam Westzijde 45b . _

Adriaan Lieffering Ferd Timmermans

Jan Dekker Solo-Violist ^ . . , ,,

, ,.~ , ■ « , * ,.4. .i„ Oraanist- en Klavierleeraar (gedipl.)

R„„ Rnritnn Prof. Arthur Nikisch schri ft: , Lieffmng ist ein vrgamsi

Bas-Bariton vortrefflicher Gexger".

D , . ~ , fi7ft, Rilrtinw„ Oeeft onderricht in Zeist, Den Haag (Molenstr. 19, Rotterdam SpOOrsiügel 76a

Rubenslaan - Tel. 6762 - B.lthoven ^ Maandag9 3_4) en Bussum Singel 74 .

E. G. Tobi

Maarten Dijk Mevr. Alida Loman Tenor

Pianist.

Begeleider v. concerten en repertoire-studie ]ac. Obrechtstraat 51 Amsterdam Zutphen Düsseldorf

Leeraar poor piano en muziek-theorie. Telefoon Z. 2488 Pelikaanstraat 3 Grimmstrasze 11

Hobbemakade 104. Amsterdam. ■

Toos Hooé Mevr. B. Mak van Waay - Theodora Versteegh

lOOï» nuug Dooremans Liecfer- en Oratorium-Zangeres

Sopraanzangeres Z, Gediplomeerd Leerares Solozang

Leerares in Solozang Concertzangeres Sopraan Alt

Meth. spreken en declamatie Corn. v. Beverenstraat 11 - Tel. No. 1566 „ Scheveningen

Bonistraat 6 Den Haag Dordrecht Kanaalweg «_

Henriëtte Hess MevrXeny Noske-Friedlaender p A yan Westrheene

Alt - Mezzo-Sopraan Pianiste

Hoofdleerares Haagsch Conservatorium Arnhem Velperweg i"

Oude Amersfoortscheweg 19 _

Telefoon 1690 Hilversum Den Haag v. Imhoffstraat /

Jos. Holthaus Johanna de Zwaan

Tenor Mevr. NoOrdewier-ReddillgiUS Hooge Sopraan

Concert en Oratoriumzanger Concert- en Oratorium-Zangeres . . Beethovenlaan 9 Hilversum

Neemt prima-vista partijen op zich Bilderdijkstraat 52 Den Haag

Rotterdam, Mauritsweg 6, Telef. 14242

STEMPELBANDEN

voor het inbinden der jaargangen van dit tijdschrift

67e en 6e jaarg. f 1.25 79e en 9e jaarg. f 1.25 77e en 7e jaarg. f 1.50 80e en 10e jaarg. f 1.25 78e en 8e jaarg. f 1.25 81e en 11e jaarg. f 1.30 82e en 12e jaarg. . . . f 1.30

STEMPELBANDEN voor vroegere jaargangen uitverkocht

EMIL WEGELIN - UITGEVER - BUSSUM

HLH* Muziekuitg evers l

[HST Bij inzending van Uwe nieuwe uitgaven ter bespreking in dit blad gelieve U steeds te adresseeren aan de Redactie? adres Persijnstraat 16, Rotterdam. Bij andere adresseering ontstaan groote vertraging en onnoodige kosten.

DE UITGEVER.

Sluiten