Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84e EN 14e JAARGANG

No. 10

16 MAART 1927

ALG. ONAFHANKELlJK'jTOONKUNSTBLAD VOOR GROOT-NEDERLAND

UITGAVE VAN EMIL WEGELIN, N.Z. VOORBURGWAL 173, AMSTERDAM TELEFOON 37789 — POSTGIRO 15793

ONDER REDACTIE VAN: WILLEM ANDRIESSEN, Dr. PETER VAN ANROOY, S. BOTTENHEIM, JAN VAN GILSE, WILLEM LANDRE en P. A. VAN WESTHREENE. BRIEFADRES DER REDACTIE: PERSIJNSTRAAT 16, ROTTERDAM MEDEWERKENDEN

A. H. Amory, Arnhem ; J. G. van Anrooy, Den Haag; David Blitz, Parijs ; P. Blok, Rotterdam ; E. J. Bondam, Den Haag ; S. Bottenheim, Amsterdam ; M. A. Brandts Buys, Arnhem; J. S. Brandts Buys, Bandoeng ; P. C. Brederode, Den Haag ; Louis Couturier, Den Haag ; ]. D. C. van Dokkum, Bussum ; Arnold Drilsma, Amsterdam; J. H. Garms Jr., Amsterdam; ]. van Gilse, Laren; K. Hamm, Venlo; H. Hermans, Maastricht; J. Martin S. Heuckeroth, Amsterdam ; J. Richard Heuckeroth, Amsterdam ; Em. Hullebroeck, Elsene (Brussel); Wouter Hutschenruyter, Rotterdam; Ch. van Isterdael, Den Haag; K. H. ^rkn°rt> Haarlem ; Jos de Klerk, Haarlem ; F. E. A. Koeberg, Den Haag ; P. .C Koerman, Leeuwarden ; Elisabetn Kuijper, Berlijn ; Kor Kuiler, Groningen ; Mevr. Landré, Nijmegen; Willem Landré, Rotterdam; A. U. Loman Jr., Amsterdam ; Jan de Nobel, Haarlem ; P. de Nobel, Haarlem ; C. D. Oberstadt, Den Haag ; Max Oberstadt, Den Haag ; W. Ogier, Den Bosch ; Hendrik C. van Oort, Amsterdam ; H. Pielage. Haarlem ; Catherine van Rennes, Utrecht; H. W. de Ronde, Rotterdam; Jac. Ruijgrok, Arnhem; M. C. v. d. Rovaart, Amsterdam; Arn. Spoel, Den Haag; André Spoor, Den Haag; Joh. Steenman, Haarlem; H. fc,. Stenfert Kroese, Arnhem ; Karei Textor, Den Haag ; Jac. Urlus, Noordwijk ; Ger. Veerman, Utrecht.; K. Veldkamp, Groningen ; Johanna Veth, Deventer; Geertruida van Vladeracken, Amsterdam ; H. Vollmar, Den Haag ; Hendrik de Vries, Rotterdam ; Piet de Waardt, Heemstede; A. J. de Wal, Den Haag ; Constant van de Wall, Weltevreden ; P. A. van Westrheene, Arnhem ; C. van Wessem, Amsterdam ; Mart. Wolters, Amsterdam; Ger. Zalsman, 's-Gravenhage ; e.a.

WIJZE VAN UITGAAF: De jaargang loopt van 1 November tot ultimo October en kost ƒ 6.25 franco per post door geheel Nederland en Koloniën bij vooruitbetaling. Overig Buitenland ƒ 7.25. Losse n"mme!£ ƒ0.75. Gedurende het winterhalfjaar (1 October—Apr 1) verschijnen er maandelijks 2 afleveringen, geüurenae het zomerhalfjaar (1 April—October) iedere maand 1 aflevering, in totaal 18 afleveringen per jaargang. ADVERTENTIËN i Prijs per regel ƒ 0.40; bij jaarcontract speciale voorwaarden. Bewijsnummers worden alleen verstrekt voor annonces van 7 of meer regels. Hoofdvertegenwoordiger voor de annonce-aiae g. t-.t n ^ , n r>-= t 11U:„ IIt™At folefnnn 12131.

W. r. c r O u w e 1, cmrgemeesiei n-eiyeiau aciL nuw, * ~-

ONVOLKOMEN ONTWIKKELD IS NIET, WIE GEEN INSTRUMENTEN BESPEELT

MAAR WIE GEEN EDELE MUZIEK VERSTAAT. WEINIGEN ZIJN MUZIKAAL DOOF, MAAR VELEN LEVEN ALSOF ZE T ZIJN EN LATEN IN ZICH EEN GROOTE KRACHT TOT LEVENSVREUGDE VERKWIJNEN. MENIGE PLAATS HEEFT MEER DAN GENOEG MUZIEKUrTVOERINGEN, MAAR OVERAL IS BINNEN- EN BUITENSHUIS NIET GENOEG LEVENDIG MUZIEKBEGRIP EN INNIG MUZIEKGENOT, OOK DOOR GEBREK AAN OPWEKKING,VOORLICHTING, GEDACHTENWISSELING. v. W.

IIHIiiiiwiii | | III Illlllll I Illlllllllll Illlllllllllllllllll III III I' "II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIillilllllllllllllllllllllllllllllllllillllillllllllllllllllillllllllllllllll

Sluiten