Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

127

dammer heeft er zelfs een hoofdartikel aan gewijd, dat gevolgd geworden is door een regen van ingezonden stukken, die naar ik hoop door de concertondernemers en de schouwburg-directeuren gelezen zullen zijn: er waren inderdaad lezenswaardige stukken bij, waaruit de heeren voordeel kunnen trekken. Waarom moet ik in den schouwburg voor het afgeven van den mantel van mijn vrouw of dochter, en van mijn jas twee kwartjes betalen, waarbij dan nog komt, dat de juffrouw van de vestiaire buitengewoon zuinig kijkt wanneer gij haar twee dubbeltjes fooi geeft; waarom stopt men mij wanneer ik een programma vraag een heel boekdeel in de handen vol en vol met advertenties en laat men er mij bovendien nog een kwartje voor betalen! De ondernemer van een concertbureau maakt reclame voor zijn eigen zaak en laat dat mij betalen! Zeg niet: kom, dat zijn kleinigheden; inderdaad het zijn kleinigheden, maar van een soort dat het publiek buitengewoon irriteert. Waarom moet ik voor het bespreken van een plaats in den schouwburg dertig cent dokken? Er staat aangekondigd: toegangsprijs vier gulden. Dat is voor twee personen acht gulden denkt Ge en Gij stuurt er een van de huisgenooten op af om tijdig twee plaatsen te veroveren. Maar die komt dan thuis met een eenigszins lang gezicht en

zegt: het was geen acht gulden want er komt een gulden en zestig cent belasting bij, zestig cent plaatsbespreken en nog zooveel auteursrechten: inplaats van acht gulden moet ge dus tien gulden en veertig cent neerleggen. Met programma, tekstboek en vestiaire zal dat straks twaalf gulden worden en dat is een heeleboel menschen voor een middelmatige operavertooning te veel. Dat malle plaatsbespreken! Waarom blijven wij toch zoo onpractisch, weigeren wij hardnekkig het goede van het buitenland over te nemen. Iemand die te Kralingen woont en zin krijgt naar de opera te gaan, moet er ten minste twee uur voor over hebben om plaats te bespreken en als het dan des ochtends leelijk weer is, zegt hij: och laten wij ook maar niet gaan, er komt nog zooveel. In het buitenland koop ik een toegangskaart en daar staat mijn plaatsnummer opgedrukt, kant en klaar. Men moet het tegenwoordig de menschen een beetje gemakkelijk en naar den zin maken.

iiiimiiiii uiiiiiiiniii mmHiiiwiiimiimmmmim » iniui iwniiiii

Sonja ten Kate.

Over zang en zangstudie . . . P. C. Brederode. Boekbespreking (slot, vervolg van pag. 106)

Wouter Hutschenruyter.

Excelsior naar Parijs. Intermezzo.

Boekbespreking v. W.

Belangrijke Data W. H.

Het praatje van de maand.

WEET GIJ DAT WIJ UITSLUITEND HAKKERT'S SNAREN BESPELEN

Société des Instruments anciens: (Henri Casadesus, Marius Casadesus, Regina Patorni, Mad. Casadesus, De Villier)

Capet Kwartet: (Lucien Capet, Maurice Hewitt, Henri Benoit, Cam Delobelle) Flonzaley Kwartet, Jacques Thibaud, Jascha Heifetz, Barbara Lully, Gaston Poulet, Cecilia Hansen, J. Szigeti, Hans Kindier, Marix Loevensohn. VERKRIJGBAAR BIJ IEDEREN SOLIDEN VIOOLMAKER OF MUZIEKHANDEL

INLICHTINGEN VERSCHAFT GAARNE EERSTE NEDERLANDSCHE SNARENF ABRIEK, ROTTERDAM

Sluiten