Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

Gelijk een hondje blaft naar de maan, Zoo blaffen de ultra-modernen de klassieken aan.

* * *

Men zal nog van Bach en Beethoven weten,

Als het z.g. moderne gedoe al lang weer is vergeten.

* * *

Ik geef hier gratis een nuttige les: Socialistische kunst is een contradictio in termines.

Kunst is de uiting van een individu, En niet van een massa, begrijpt ge dit nu?

De stamvader van het Bach-geslacht, Was hofleverancier van muzikanten, voor de heele wereld, Zonder dat hij er bij dacht. Een Bach meer of minder, zei hij, dat komt

er niet op aan, En dat is dan ook de reden, dat er zooveel Bach's in de lexikons staan.

Wie snel speelt, is gauw klaar, Doch wie al te snel speelt, wordt licht een broddelaar.

* * * Maat

Is de weg, waar de melodie over gaat, Met kleine pasjes of groote sprongen, Tot er eindelijk is uitgezongen.

niioiHii i ram i ««in I ui mi i in Miniiiniiiininiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiniiiiiininiu

Belangrijke Data.

2 Aug. * Catharina van Rennes 1858.

* Cornelie van Zanten 1855.

3 „ 4/ August Klughardt 1847—1902.

4 „ * Jan Conradus Boers 1812—1896. 6 „ f Eduard Hanslick 1825—1904.

8 „ fKarl Heinrich Graun 1701 — 1759.

* Thomas Koschat 1845-1914.

9 „ * Wilhelm Berger 1861 —1911.

* Reynaldo Hahn 1874.

10 „ * Oskar Fried 1871.

11 „ fHalfdan Kjerulf 1815—1868.

12 „ * Jean Louis Nicodé 1853-1919.

235

13 „ f Francesco Durante 1664—1755.

fJules Massenet 1842—1912.

* Cornelis Hendrik Coster 1854—1902.

14 „ * Leone Sinigaglia 1868.

14 „ *Marinus de Jong 1890.

15 ,. * Eduard de Hartog 1829-1909.

* Wouter Hutschenruyter 1859. Stichting van het tijdschrift Caecilia 1844.

16 „ * Cornelie van Oosterzee 1863.

* Siegmund von Hausegger 1872.

* Heinrich August Marschner 1795—1861.

* Henri Constant Gabriel Pierné 1863.

17 „ * Edmond Audran 1842—1901.

* Peter Leonard Leopold Benoit 1834-1901.

* Jan Willem Enschedé 1865—1925.

18 „ * Benjamin Godard 1869—1895.

19 „ * Georg Eduard Goltermann 1824—1898.

* Nicola Antonio Porpora 1686—1766.

* Antonio Salieri 1750—1825.

20 „ * Emil Ergo 1853-1923.

21 ,, f Peter Joseph von Lindpaintner 1791-1856.

22 „ * Claude Debussy 1862—1918.

* Philip Loots 1865—1916.

* Johannes Messchaert 1857—1922.

* Eduard Silas 1827-1909.

23 „ f Heinrich Albert Jahn 1811-1900.

24 „ * Cornelis v. d. Linden 1839—1918.

25 „ * Nicola Jomeli 1714—1774.

* Karei August Textor 1870.

27 „ tJos9uin Deprès 1450—1521.

28 „ * Joseph Christoph Kessler 1800—1872.

•J-Emile Joseph Maurice Chevé 1804—1864.

29 „ fFélicien César David 1810—1876. 31 „ * Edmund Kretschmar 1840—1908.

Met een vriendelijk verzoek aan den geachten Redacteur van Belangrijke Data, om in zijn data-lijst van Augustus op den veertienden dag dier maand een plaatsje te willen inruimen voor den componist Marinus de Jong, vraag ik meteen toelating, om een en ander over dezen opmerkelijken toonkunstenaar te mogen vertellen.

Ik heb hem gekend te Antwerpen op het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium, waar hij omstreeks zijn zestiende jaar zijn opleiding als pianist en componist begon, of beter gezegd, voortzette, 't Was een ietwat stroeve buitenjongen, die tusschen het lustige en uitgelaten bent der jonge muzikale Sinjoren moest opvallen door zijn strakken ernst. Marinus de Jong was trouwens niet een Vlaming, maar kwam uit het

Sluiten