Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xvi

inhoud.

Bk.

Vereenigde Staten. Mededeelingen omtrent 5 afgeleverde

booten . . • 226

Uitbreiding vastgesteld op 8 booten 227

G 4 in dienst gesteld 227

Contract bouw 2 booten L 9 en L 10 227

Geschiedenis.

Bescheiden uit de Archieven deiMarine, betr. h. o. d. omwenteling in 1813/14, door G. J. W. Koolemans Beynen 56, 163, 338, 527, 766

Johan en Cornelis de Witt, door commissie tot oprichten standbeeld 70

Gedenkteeken bij Quatre-Bras, door commissie tot oprichten gedenkteeken 71

Het Turksche rijk in Europa, door C. J. O. Dorren . . . . 143, 321

Verzamelde mededeelingen in verband met den oorlog ter zee 581,

698, 815

Electro-techniek.

De invloed van meteorologische factoren op de draadlooze telegrafie", door Dr. Paul Ludewig, vertaald uit An. d. Hydr. u. Mar. Met 494

Personeel.

Het personeelvraagstuk bij de Marine Vrijwilligers — Militie — Vrijwillige Militie, door G. J. Kniphorst 678

Naschrift der Redactie 685

Engeland. Veranderingen in den inwendigen

dienst 204

Opleiding personeel 204

Bk.

Vereenigde Staten. Wetsontwerp organisatie militie. . 209 Alkoholverbod 209

Luchtvaart.

Duitschland.

Gereedheid luchtschip L3 . . . .231

Tocht luchtschip Zf 231

Vluchten te Johannisthal . . . .231

Engeland.

Aantal bestuurbare luchtschepen 204 Luchtschiphallen gebouwd . . .231 Admiraliteit werkt aan watervliegtuigen 231

Verplaatsing vliegstation Ferth of

Forth 232

Aanbouw vliegtuig van groote afmetingen 232

Nieuw watervliegtuig in beproeving 232 Drie luchtschepen type „Forlanini" 232 Moederschip voor vliegtuigen . . 232 Aantal vliegtuigen en verschillende

bijzonderheden 232

Bestelde marineluchtschepen. . . 232 Proefneming met Duitsche vliegtuigen 232

Frankrijk. Inrichting Foudre tot landen van vliegtuigen 233

Italië.

Gegevens luchtschip Gi . . . . 233 Ongeluk „Citta de Milano" . . . 233

Noorwegen. Geschenk 24.600 mark voor vliegtuigen 233

WETSONTWERPEN. — BEGROOTINGEN. NEDERLAND. Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Aanvulling en verhooging der marine-begrooting voor het

dienstjaar ipi4. Bk.

Ontwerp van wet 33

Memorie van toelichting 34

Sluiten