Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sok )otstaeelbere kening.

F. SiACCl nam nu bij zijn eerste methode „o = y = —

a

(SiACCl I, 1880), bij zijne latere oplossingsmethoden evenwel „ö = cos. tp" en „y" = cos.2 tp" (SiACCl II, 1888 en SiACCl III, 1896). „a en /?" zijn bij deze methoden weer ongeveer gelijk I.

Krupp (W. Gross) nam „o = y = 1".

Bij de KRUPP'sche methode gaan de formules daardoor over in:

u = V cos. & (a')

zoodat de hulpsnelheid u dan voorgesteld wordt door de horizontale snelheid.

tg. 0

ter

■<P (K«) ~ J("o) \

x = - { (D(«) - D(u0) \ t = - \ (T(«) - T(«0) |

(b') (C) (d')

y = * tg. p - — [ A(«) - A(«o) - j>0) J (D(«) - D(«o) |]«

De formules voor SiACCl III worden:

V cos. S

u =

cos.

(a")

tg. 3

tg- <P

2C /? COS.2 tp

j aw - j(«o) 1 . tb-)

x = jc\p(«) - D(«o) 1

= ~ö—1 |(T(«) — T(«o).{.

/fc cos. p < M

(c") Cd")

y = -r tg. (P

2 /S2 c2 cos.2 p

of wanneer men stelt:

[ A(«) - A(«„) - J(«0)J (D(«) - D(«0) f ](e")

« =

tg- = tg. <p

C

V cos. 3

cos. 55

C

2 cos.2 tp

S If^A TA,, \ ^

Sluiten