Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

o —_ X tg. tp ■

SCHOOTSTAFELBEREKENING.

C2

2 COS. ip

\A{ue) — A(u0) — J(«0) |D(«e) — D(«o) }

Deelt men deze laatste vergelijking door „X" of door de waarde van „X", n.1. „C jü(»e) — D(«0)|", dan wordt:

C2 I Alu.) — A.a.1

te. ©

of:

2 COS.-

tg. p =

[C|D(«e)-D(«0){ J< °;C>D(«e)-DK

D(«e) — D(»0)

C

2 COS.2 ip

AQe) — A(«0) D(ae) — D(«o)

- JK

Door vermenigvuldiging met „2 cos.s 9" wordt deze vergelijking :

■A(ue) - A(u0) T/ 1

sin. 2 p = C

LD(«e) — D(u0

Verder merken wij op, dat:

V0 cos. tp

u0 = = V0

cos. tp

Voor eene bepaalde waarde van ,,V0" kan men bovenstaande waarden berekenen voor verschillende waarden, b.v. van „ue" of van „X/C". Wil men de schootstafelgegevens berekenen voor verschillende afstanden, dan is dus „X" gegeven, terwijl „C" ook als bekend moet worden beschouwd. Stelt men daarom :

~ = D(«e) - D(V0) =/0

dan is „ue" te berekenen en zijn dus nu ook bekend ,,D(«e)", ,,T(»e)", ,,](ue)" en ,,A(ue)". Stellen wij verder:

A(ue) — A(V0)

D(«e) — D(V0) A(«e) — A(V0) D(«e) — D(V0j'

D(«e) — D(V0)

A(«e) — A(V0)

- J(V„) =/

J(Vc)

_ J

D(«e) -- D(V0)

A(«e) — A(V0)

J(V„)

/o

D(«e) — D(V0)

T(«e) - T(V0) = fs

De formules voor de eindsnelheid ,,Ve", uitvaartshoek „05", invalshoek „co" en vluchttijd „T" worden dan bij gegeven schootsverheid „X" :

Sluiten