Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTË MEDEDEET -IN(!EN.

t-i 3

is ook nog een liggende Schotsche ketel tot het leveren van stoom, noodig voor de hulpwerktuigen.

Op den bak staat een ankerspil, dat gedreven kan worden met stoom of met gecomprimeerde lucht van 80 lbs, per vierk. Eng. dm. Op dezelfde wijze wordt ook de stuurmachine bewogen. Deze laatste kan met behulp van een telemotor uit de stuurhut op de commandobrug worden behandeld.

Het schip is van een complete electrische installatie voorzien.

De reddingbooten kunnen gestreken worden met Welin's patent davits en zijn voldoende om, in geval van nood, alle opvarenden op te kunnen nemen.

Het schip haalde eene snelheid van niet minder dan 10.79 knoop, terwijl geëischt was 10.25 knoop. Het voldeed, ook wat aftimmering enz. betreft, in de ruimste mate aan de gestelde eischen, waaromtrent de vertegenwoordigers der reederijen dan ook niet nalieten hunne volle tevredenheid aan de bouwmeesters kenbaar te maken.

S.s. „Texel stroom". Op 12 Maart werd met het vrachtstoomschip „Texelstroom", gebouwd door de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw „Fijenoord" te Rotterdam, voor rekening van de Hollandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam, een welgeslaagde proeftocht gehouden ter reede van Texel, waarna dit vaartuig door de Reeders werd overgenomen.

Het schip werd gebouwd onder bijzonder toezicht en volgens de hoogste klasse van Bureau Veritas. De hoofdafmetingen van het schip zijn :

Lengte tusschen de loodlijnen 272'o" Breedte 40'p" Holte in de zijde tot vóórbovendek 190" Holte in de zijde tot achterbovendek 22'6" Holte in de zijde tot tentdek 2Ó'3"

Het schip is voorzien van een dubbelen bodem van voor tot achter doorloopend met een inhoud van 450 ton totaal ; het meet 1601 bruto en 961 netto registertonnen. De totale inhoud der laadruimen bedraagt 3574 M3.

Het draagvermogen op een diepgang met zomervnjboord van i8'9" bedraagt 2775 ton van 1000 K.G. Voor het laden en lossen is het schip voorzien van 6 stoomlieren en 6 stoomkranen ; het heeft een stoom- en handstuurinrichting, een stoomankerspil en stoomverhaalspil. De verlichting is electrisch.

De hoofdmachine van het triple-expansie systeem ontwikkelt M.B. 1914—'15. 8

Sluiten