Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBEELD VAN SCHOOTSTAFELBEREKENINQ.

In verband met het artikel over schootstafelberekening, voorkomende in de ie aflevering van den jaargang 1914/15 van het „Marineblad'', is een voorbeeld van de wijze, waarop eene schootstafel wordt berekend, wellicht voor velen met ongewenscht.

Wij zullen daartoe het voorbeeld kiezen van de schootstafelberekening voor de oorlogslading van het kn. van 7.5 cM. No. 4.

Oorspronkelijk was voor de oorlogslachng van dit kanon bestemd: rookvrij buskruit van 3 mM. (later is dit vervangen door rookvrij macaroni buskruit No. 13).

In de eerste plaats moet dus de lading van dit buskruit worden bepaald voor eene aanvankelijke snelheid van 620 M.

Bij het snelheiclschieten werd de V40 bepaald. Deze snelheid moet dus worden herleid tot de VQ.

Deze herleiding geschiedt op de volgende wijze:

In tafel I der tafels van Fasella vindt men voor verschillende waarden van X/C (ƒ„, zie bldz. 13 schootstafelberekening) en verschillende waarden van VD de grootte van: Ve cos. Ö

Ur =

cos. 99

Bij horizontaal of ongeveer horizontaal schieten is cos. cp — 1, terwijl op cleze korte afstanden ook zeker cos. <3 = I mag worden genomen.

De formule gaat daardoor over in:

«e = Ve

Bij V0 = 620 M. vindt men in de tafel:

f0 = o ; tie = 620,0

fa = 100 ; ue = 599'2 De waarde van:

c = p • 1 • An

IOOO d% i A

is nog onbekend, daar i onbekend is. Nemen wij echter i = 1 en A = A„, dan wordt:

C—_!—- ^ 5=ï.o4

1000 d% 1000 X 0.0752

Voor X/C = 100, is X = 104 M.

Sluiten