Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4H

uit de pers.

die der slagschepen, waardoor zooveel malen meer vlootbasis noodig zijn, die verdedigd moeten worden door forten, wat veel meer kosten zou dan de besparing.

Als deze redeneering opging, zag het er inderdaad droevig uit, want volgens Sir PERCY is de werkingssfeer van een gewonen onderzeeër 50 mijl heen en 50 mijl terug — 100.

Doch SlJMEN wil juist niets van versterkte vaste vlootbasis weten ; hij kent er geen een, die niet geforceerd is.

De vlootbasis van zijne duikers, vliegers, enz., zijn zijne motorkasten, die hen loslaten als de vijand in 't zicht komt en hen weder oppikken of wegslepen als zij hun werk gedaan hebben. In vredestijd zijn onze jonge officieren net zoo goed op de hoogte gekomen van de tallooze baaien en kreken onzer kusten als vroeger de zeeroovers, tegen wie hunne grootvaders zoo lang gekruist hebben. Hier en daar laat het moederschip er een glippen, dat in zulk een baai wegschuilt en onverwachts den vervolgden vijand aanvalt.

Niemand weet waar het moederschip heen is, behalve de jonge tijgers. ,,A power that senda out ships to look for and destroy submarines will be courting disaster. The submarine, when in the water, must be kept away from, not looked after."

Welk een prachtig werk voor brutale dappere jongelui. De dagen van de Watergeuzen herleven weer. Zoo streden onze voorouders tegen de reuzenschepen der Spanjaarden. De lust in de marine zal er zoo weder inkomen, want het initiatief komt aan het woord en het eeuwig dienstkloppen raakt op den achtergrond. Men ziet, ja ruikt den vijand weer die u vroeger op mijlen afstand, doch buiten uw schot, aan flarden schieten kon 1

Ook eene andere bedenking van den Heer De Visser acht ik niet afdoende. Hij zegt: een onderzeeër, door een torpedo getroffen, is verloren, maar geen slagschip zal door één torpedo tot zinken zijn te brengen. Doch een onderzeeër onder water te vinden en dan het kleine ding, dat zich beweegt, te raken is zoo gemakkelijk niet en laat het waar zijn dat een groot schip met één torpedo niet tot zinken is te brengen, dan zal de ravage, in het zoo verbazend fijn en gecompliceerd electrisch organisme van een modern oorlogsschip toch wel zoo zijn, dat het voldoende laag ligt om hem een tweede of derde toe te dienen.

Ten slotte redeneert de Heer De visser uit de statistiek.

Na den Russisch-Japanschen oorlog zegt hij, zijn er, rekening houdende met de teleurstellingen, die de torpedo heeft opgeleverd, 324.700 ton artillerieschepen er slechts 5140 ton

Sluiten