Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINGEN.

Artillerie.

Duitschland.

Die welt der Technik deelt het volgende mede, omtrent het slagschip „Ersatz Wörth", het eerste Duitsche schip bewapend met kns. v. 38 cM.

Het zal in het najaar te water gelaten worden en in 1916 gereed komen. De waterverplaatsing bedraagt 28.500 ton, bij een lengte van 191 M. en een breedte van 30.5 M.

De bewapening bestaat uit 8 kns. v. 38.1 cM. L/45 in axiale dubbel torens; 16 kns. v. 15 cM. L/50 in een centraal kazemat; 12 kns. v. 8.8 cM. en eindelijk 4 kns. v. 7.5 cM. L/30, tegen luchtschepen en vliegtuigen.

De schoorsteenvoeten zijn gepantserd, terwijl om het schip te beschermen tegen bommen uit vliegtuigen twee gepantserde dekken zijn aangebracht.

Het kn. v. 38.1 cM. weegt 83.8 ton; het projectiel, dat 760 K.G. weegt, heeft een V0 van 760 M. en een levende kracht van 30.680 metertonnen; a bout portant doorboort het een KRUPP-stalen pantser van 1.257 M. dikte.

In 5 minuten tijds kunnen in de breede zijde afgegeven worden:

5 schoten per kn. v, 38.1 cM.; dus totaal 40 schoten v. 38.1 cM. 35 » 15 » ; >; » 28o „ „ 15

50 „ „ „ „ 8.8 „ ; „ „ 300 „ „ 8.8 „

In 't geheel dus 620 projectielen, wegende 46130 K.G. met een levende kracht van 1922410 metertonnen.

De „Ersatz Kaiser Friedrich III en 't slagschip „T", zullen gelijk cle „Ersatz Wörth" zijn.

„The Naval and Military Record" en „Le Yacht" van 6 Juni, de Duitsche slagschepen besprekende, prijzen de opstelling van het zware geschut en de commandotorens. De commandotorens zijn ruim met ellips-vormig grondvlak; hebben een ruim gezichtsveld en zijn goed gepantserd, terwijl er geen bovenbouw is, zooals in Engeland en Frankrijk, waardoor 't gevaar bestaat, dat na eenige minuten van gevecht het uitzicht belemmerd kan worden.

De laatste Duitsche commandotorens zijn van twee verdiepingen voorzien, de bovenste voorzien van 15 cM. dik

Sluiten