Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korte mededeelingen.

451

kns. v. 3.7 c.M. Het slagschip No. 39 is 2 Maart op stapel gezet; is van het type van cle „Pennsylvania" en bewapend met 12 kns. v. 35.6 c.M.; 22 kns. v. 12.7 c.M.; 4 kns. v. 4.7 c.M. en 2 kns. v. 3.7 c.M.

„Schiffbau" No. 17 deelt mede, dat de „Sci. Am." van 9 Mei 1914 een beschrijving geeft van de vervaardiging deinieuwe kns. van 35.6 c.M. bestemd voor de „Nevada", „Pennsylvania" enz., daarbij ook vermeldende, dat deze kns. 45 kaliber lang zijn en 64.4 ton wegen, terwijl het projectiel, zwaar 635 K.G. bij eene V0 van 790 M. op 9000 M. in staat is 406 m.M. dik KRUPP-pantser te doorboren.

Volgens „le Yacht" van 20 Juni bestaat het plan een nieuw type van onderzeeboot te bouwen, waarbij de kns. niet op duikaffuiten zijn opgesteld, maar welke een vaste standplaats voor het geschut zullen krijgen, waarvan de wanden van w. d. poorten, die gemakkelijk en vlug geopend kunnen worden, voorzien zijn.

Allerlei.

Volgens „Schiffbau" No. 13 loopt het gerucht, dat in Florence een jong scheikundige een springmiddel ontdekt heeft, dat geen vuurverschijnselen verwekt. De beteekenis van schieten zonder vuurverschijnsel aan de monding ligt bij nachtelijk gevecht voor de hand, daar toch dit vuur gedurende seconden en soms nog langer sterk verblinden kan.

We zullen echter moeten afwachteii of het bericht nader bevestigd wordt en of dan dit springmiddel ook als voortdrijvend middel te gebruiken zal zijn.

In Art. Mon., hefte Mei 1914 komt een stukje voor getiteld : „Laden im Richten oder feste Ladestellung bei grosskalibrigen Schiffs-geschtitzen". De schrijver vergelijkt de beide methoden in verband met: „vuursnelheid; trefzekerheid en bruikbaarheid in het gevecht" en komt tot het resultaat, dat hij vaste laadpositie verkiezen zou.

Hetzelfde blad de proefnemingen van Ulivi te Florence besprekende, deelt daarbij nog mede, dat door middel van electrische golven daar een afstand van 11000 M. op circa 100 M. nauwkeurig gemeten wordt, terwijl als verdere voordeden van deze meetmethode aangegeven worden dat men volkomen onafhankelijk is van licht, weersgesteldheid en beweging van het schip.

Onder de patentberichten komt in „Schiffbau No. 17 een toestel voor van ANSCHüTZ, waarbij automatisch door kompas en log de verplaatsing van het schip wordt aangeteekend.

M. 1914—1915. 29

Sluiten