Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46 2

KORTE MEDEDEELINGEN.

wegens: m 1913

het vervoer van reizigers en bagage, id. » koopmansgoederen

en pakketten . . . id. » brievenmalen enz. . huur van hutten op de stoomschepen en buitengewone ontvangsten .

Totaal . .

per cent (1911 berekend op ioo(l/o) 109

per reis ƒ3.

in 1912

in 1911

ƒ1.192.478625 / 1.084.065 02 / 1.064.964 86

» 648.79899 » 581.12572 » 566.38212 » 561.80701 » 558.257 035» 556-583 36

» 292.326 28 » 287.943 345 » 267.7901625 ƒ2.695.410905 ƒ2.511.39112 ƒ2.455.7201965

76 0/

2-34

I0227 ƒ3.430.86

IOO »/0

ƒ3•359•4°

De exploitatiekosten bedroegen in 1913 ƒ1.680.945.85 of gemiddeld ƒ2.302.67 per reis, tegen ƒ1.575.498.475 of gemiddeld per reis ƒ2.152.32 in 1912.

Het vervoer van Reizigers en Goederen over de laatste vijf jaren is als volgt:

„ . . Goederen

Jaar. Reigers Aanta, tonnen

J Aantal. ^ iooo K G

1913 I69.7O5 7O.9OI

1912 I58.8I I 62.847

1911 154.801 61.183

1910 148.842 57-277

1909 128.715 56.342

Het aantal vervoerde passagiers steeg van 158.811 in 1912 tot 169.705 in 1913, en de opbrengst van ƒ 1.084.065.02 tot ƒ1.192.478.625, zijnde ƒ108.413.606 meer dan in 1912.

Het vervoerde kwantum goederen vermeerderde met 8054 ton en de opbrengst met ƒ67.673.27.

Voor het postvervoer werd ontvangen ƒ561.807.01.

In de maanden Juni en November werden de gewichten der vervoerde mails officieel opgenomen waarbij werd geconstateerd, dat het vervoer sedert de laatste ofhciëele wegingwederom enorm is toegenomen.

Was vroeger een mail van 800—1000 zakken een uitzondering, tegenwoordig komt dit soms twee- of driemaal per week voor.

De verhouding van de Exploitatiekosten tot de Ontvangsten, sedert de laatste 30 jaren, is als volgt:

Tijdvak.

1 Jam-31 Dec. 1884 i Jan.-31 Dec. 1894 1 Jan.-3i Dec. 1904 1 Jan.-31 Dec. 1913

Ontvangsten.

ƒ 1.2OO.708.215 » I.446.615.22 » I.768.750.14 » 2.695.4IO.905

Exploitatiekosten.

ƒ 760.675.3i » 1.172.860.715 » I.375.306.665 » I.680.945.85

V'oordeelig verschil.

ƒ

44O.O32.9O5

273-754-5°5 393.443.475 .014.465.05"

Verhouding der exploitatiekosten tot de ontvangsten in procenten.

63.^

62.:<

Sluiten