Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINGEN.

S87

gelegd in de Oostenrijk-Hongaarsche territoriale wateren en in de vaarwaters tusschen de eilanden op de kust van Dalmatië. Deze mijnen voldoen aan de vereischten der Haagsche conventie 1907.

5 Oct. Een Fr.-Eng. eskader beschiet Cattaro; het fort „Lustica" en de installatie voor draadlooze telegraphie worden vernield.

8 Oct. Eng. onderzeeboot „E 9" doet D. torp.bt. „S 126" zinken (2 torpedo's op ± 600 yards; de eerste torpedo was mis), een tweede D. torpedoboot wist te ontkomen.

10 Oct. De vesting Antwerpen met alle forten valt in handen

der Duitschers.

11 Oct. De Russ. kruiser „Pallada" wordt in de Oostzee

door D. onderzeeboot „U 26" tot zinken gebracht; aanvallen van D. onderzeebooten op de R. kruiser „Makaroff" en „Bayan" zouden zijn mislukt.

15 Oct. Eng. kruiser „Theseus" in Noordelijk gedeelte Noordzee zonder succes aangevallen door D. onderzeeboot ; Eng. kruiser „Hawke" in den grond geschoten door een D. onderzeeboot.

17 Oct. J. kruiser „Takachio" gaat in cle baai voor Kiaut-

chau ten onder op een mijn. Fr. kruiser beschiet den lichttoren op Punta d'Ostro in de Adriatische Zee. Eng. kruiser „Undaunted" en flottielje torpedojagers („Lance", „Lennox", „Legion" en „Loyal") schieten met hun artillerie nabij Texel in ruim I uur tijd de 4 D. torpedobooten S. 115, 117, 118 en 119 in den grond. Aan Engelsche zijde worden 5 man gewond ; van de D. bemanningen worden 31 man gered.

De Duitschers lanceerden torpedo's, die echter geen doel troffen. De gevechtsafstand wordt niet gepubliceerd, doch gezien den duur van het gevecht, de geringe Engelsche verliezen en het verschil in bewapening, zullen de Engelschen met hun ruim 4 m. grootere vaart den afstand wel zeer groot voor de D. 5 cM. kanonnen genomen hebben. De Engelschen liepen volle kracht.

18 Oct. Eng. onderzeeboot E. 3 wordt onder de D. kust

vernield.

21 Oct. en volgende dagen. —'■ Een vloot van Fr. en Eng. M. I9I4-Ï9Ï5. 37

Sluiten