Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6oo

KORTE MEDEDEELINGEN.

van 4/0" hoogte, die bijna over de geheele lengte van het schip doorloopt, is verdeeld in 20 afzonderlijke tanks, waarvan die onder de machinekamer dienen tot berging van ketelvoedingwater, de tanks onder ruim II, III en IV, benevens vóór- en achterpiek zijn bestemd voor zoetwater voor scheepsgebruik, die onder het ketelruim blijven ledig; de overige tanks zijn ingericht tot vervoer van waterballast.

Acht waterdichte schotten, waarvan het aanvaringsschot tot het opperdek, de overige tot het kuildek oploopen, verdeden het schip in negen waterdichte afdeelingen. De tien waterdichte deuren kunnen alle in geval van nood door middel van Stone-Lloyd's pneumatisch-hydraulische sluitinrichting vanaf de brug worden gesloten..

Het schip wordt voorzien van twee masten, waarvan de voormast vier laadboomen draagt van voldoende sterkte om 6 ton te lichten. Ieder der twee laadpalen op het brugdek is voorzien van twee laadboomen met een hefvermogen van 3 ton, terwijl bij den voormast een zware laadboom geplaatst is waarmede zware stukken tot 25 ton kunnen worden gelicht.

Tot het bedienen van de laadboomen zijn zes stoomlieren aangebracht, gedeeltelijk ingericht voor enkel werk, gedeeltelijk voor dubbel werk, terwijl het schip bovendien nog voorzien is van acht hydraulische kranen.

De stuurinrichting achter op het schip in een stuurhuis opgesteld, bestaat uit een dubbel stel stuurmachines, die elk afzonderlijk gebruikt kunnen worden, zoodat de andere als waarloos dienst doet.

De eene machine is een electrisch hydraulisch toestel volgens het „Hele-Shaw-Martineau" patent en direct werkend op den helmstok. De andere inrichting is een stoomstuurtoestel (Hastie's patent), werkend op een kwadrant, dat door inschuiven van een pen met den helmstok kan worden gekoppeld.

Beide machines kunnen door middel van een telemotor met stuurwiel vanaf de commandobrug worden bewogen. Voor het geval van een defect aan de telemotorleiding, kunnen beide stuurmachines worden behandeld door middel van stuurwielen op het achtersloependek.

Het schip zal worden voortgestuwd door twee driebladige schroeven van i7'o" diameter, die bewogen worden door twee triple-expansie machines met cilinderafmetingen 27" X 44" X 75" en een slag van 49 ]/4". Bij 85 omwentelingen ontwikkelen de machines 6000 I. P. K. en geven het schip bij 25'o" diepgang een snelheid van 15 knoopen.

Stoom wordt geleverd door 8 enkele cylindrische ketels,

Sluiten