Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aankondigingen.

Verkrijgbaar bij de Gebrs. VAN CLEEF, Spui 2%a, 's-Gravenhage.

Door deze uitgave vervalt de vorige.

Landverkenningen, behoorende bij Deel III (Tweede gedeelte) van den Zeemansgids voor den Oost-Indischen' Archipel. Tweede druk. Prijs ƒ075.

Door deze uitgave vervalt de uitgave 1903, behoorende bij Deel III.

Verkrijgbaar bij de Gebrs. Van CLEEF, Spui 280, 's-Gravenhage.

Ned. krt. No. 100. Noord- en Westkust Sumatra. Diamantpunt tot Singkel. 1 : 500.000.

's-Gravenhage. September 1914. Prijs ƒ1.50.

Ned. krt. No. 118. Noordwestkust Celebes. Noordwachter tot Stroomenkaap. 1 : 200.000.

's-Gravenhage, September 1914. Prijs f \.—.

Verkrijgbaar bij de Gebrs. Van CLEEF, Spui 28a, 's-Gravenhage.

Aanvullingsblad No. 1 op den Zeemansgids voor den OostIndischen Archipel. Deel IV. 1912. 's-Gravenhage, October 1914.

Kosteloos verkrijgbaar bij de Gebrs. Van Cleef, Spui 2%a, 's-Gravenhage.

Verbeterblad voor Ned. krt. No. 151 (plan). Steenkolenhoofd te Wainitoe. 1 : 6000. 's-Gravenhage, November 1914.

Kosteloos verkrijgbaar bij de Gebrs. Van CLEEF, Spui 2%a, 's-Gravenhage.

Verordeningen K. M.

Deel 1. Hoofdstuk IV. Aanvullingsblad No. 2.

» I. » V. Verbeterblad.

» I. » VI1. Aanvullingsblad No. 1.

» I. » IX. » » 3.

» II. » I. » >, 9.

» II. » II. » , 4.

» II. » III. , ■• » 13.

» II. * IV. ' » ,2.

» II. > IVa. » » 7.

» II. » V. » » 15.

» III. » III. Nieuw

» III. » XII. Aanvullingsblad » 17.

» I. » V. » » 4.

* I. » VI. » » 3 en 4.

Sluiten