Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

702

KORTE MEDEDEELINGEN.

S.S. „Venezuela."

Den 23steu December ten 2.30 ure werd te Amsterdam met gunstig gevolg te water gelaten het stalen vracht- en passagiersstoomschip „Venezuela". Dit stoomschip is het eerste van een tweetal, dat door de Nederlandsche Scheepsbouw-Maatschappij wordt gebouwd voor rekening van den „Koninklijke West-Indische Maildienst" te Amsterdam. De hoofdafmetingen der beide schepen zijn :

Lengte tusschen 1.1 380'—o",

Grootste breedte 48'—6",

Holte tot awningdeck 35'—3",

Holte tot opperdek 27'—6",

Hoogte van opper- tot tusschendek o'—3", Hoogte van promenadedek . . . 8'—o",

Hoogte van sloependek 7'—9"-

Deplacement bij een gemiddelden diepgang van 22'—o" 8410 Eng. tons.

Het schip is geheel van staal gebouwd naar de voorschriften van Lloyd's hoogste klasse 100 A.I. en heeft een verzonken bak.

Een dubbele bodem loopt over de geheele lengte van het schip door en is verdeeld in 14 afzonderlijke tanks, ingericht voor het varen van zoet- en zoutwater.

Zeven waterdichte schotten verdeelen het schip in acht afzonderlijke afdeelingen. Het aanvaringsschot loopt door tot het awningdeck.

Er zijn drie over de volle scheepslengte doorloopende stalen dekken, n.1. tusschendek, bovendek en tentdek. Hierboven zijn nog gebouwd een promenade- en een sloependek.

Tent- en promenadedek zijn in de passagiersverblijven bedekt met litosilo en linoleumtegels ; de overige gedeelten met teakhout.

Vier laadruimen, die door tien stoomlieren worden bediend, dienen tot vervoer van de lading. In de ruimen zijn alle stutten op grooten afstand van elkaar geplaatst om zoo min mogelijk belemmering te geven bij het laden.

Het schip kan vervoeren 111 passagiers ie klasse in 57 hutten.

Verscheidene smaakvol en luxueus ingerichte salons, als: eet-, gezelschaps- en rooksalons staan hun ten dienste, evenals een veranda op het promenadedek en een donkere kamer voor passagiers-fotografen.

Speciale vermelding verdienen nog cle twee luxe-hutten op het promenadedek.

Sluiten