Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEDEDEELINGEN VANWEGE HET DEPARTEMENT VAN MARINE.

Rangen: Namen: Van: Op: Met:

Off. v. adm. 2e kl. D. Kool Directie W/o. . 10. Direct. Hellevoet 14 Dec.

20. secretaris v/d.

comm. Marine Hellevoet. 1 Jan.

id. D. W. Gesink .... Directie Hellevoet . . Gelderland. 21 Nov. Luit. t. z. ie kl. . E. P. Westerveld . . Depart. van Marine in Commissie

Werf W/o. 1 Dec.

Adelb. iekl. Res. J. T. Kort bevorderd tot luit. t. z. 2e kl. Res. „

id. „ A. Dekema id. id. „

id. „ H. L. Oudenhoven. . id. id. „

id. „ A. Groustra id. id. „

id. „ J. Hamersma id. id. „

id. „ A. Dubois id. id. „ .

id. „ G. Zeilinga id. id. „

id. „ J. G. H. Leffers ... id. id. „

Luit. t. z. 2e kl. . C. C. F. Jager . . . , Wachts. W/o. . . Schorpioen. ... 30 Nov.

id. A.E.G.PostUiterweer non-act. (ziekte) . Wachts. W/o.. . 7 Dec.

Luit. t. z. 2e kl. . E. T. de Veer .... Schorpioen . . gepl. te Willemstad 1 „

Off.-machin. iekl. B. Verheij Noordbrabant . . non-act. (ziekte) . 6 „

Luit. t. z. 2ekl.Res. N. S. Hartog Van Galen. . . . gepl. te IJmuiden 10 „

Adelborst ie kl. . J. J. B. de Jonge

Oudraat Brinio Freyr 19 „

Off.-machin. ie kl. C. W. Kemmer. . . . non-actief .... Directie A/d. . . 10 „ id. 2e „ W. N. van Pelt . . . Gelderland.... Wachts. W/o. . . „

Gep. luit. t. z. 2e kl. W. Bunge 10. in actieven dienst gesteld. . . 12 „

20. geplaatst te Nijmegen 16 „

Adelborst ie kl. . A. M. E. v. Dishoeck Makjan Wodan „

Luit. t. z. ie kl. . C. L. M. Bijl de Vroe . gepl. te Willemstad .. tijd. gepl. te

's-Gravenhage 1 „

Inspecteur v. adm. C. V. Veldman. . . . Oost-lndië .... ter beschikking. 5 „ Kapt.-kwartierm.

der mariniers E. A. van Wely . . . Directie W/o. . . K. I. v. d. Marine 1 Jan. Off. v. gez. 2e kl. B. M. van Driel . . . bevorderd tot off. v. gez. ie kl. . 2 „ Gep. luit. t. z. 2ekl. A. E. Thierens. ... 10. in actieven dienst gesteld. . . 16 Dec.

20. gepl. in de stelling van Helder 21 „ Luit. t. z. 2e kl. Res. Jhr. R. F. O. Groeninx geplaatst in destelling van Helder

van Zoelen . . . Koningin Emma 22 „

Luit. t. z. ie kl. . C. L. M. Bijl de Vroe. tijdelijk geplaatst te 's-Gravenhage

p. p. g. g. naar O.-Indië 26 „

id. 2e „ D. Scalongne K. I Onderzeedienst . 24 „

Adelborst ie kl. . G. W. Bakker .... Zeeland. . . 10. ter beschikking. .18 „

20. p. p. g. g. naar O.-I. 16 Jan. id. L. A. M. C. Koene . id. 10. ter beschikking. . 18 Dec.

20. p. p. g. g. naarjO.-I. ió jan.

Kapt.luit. t. z. . . J. F. Nijland Directeur Werf Helv.. ter beschikk. 1 „

Luit. t. z. ie kl. . E. R. Schulz non-act. (ziekte) . Werf Helvoet. . 28 Dec.

id. 2e „ J. P. Seret Werf Helvoet . . Wachts. W/o. . . 2 Jan.

Buitengew. adelb.

Res. A. Hessing Marinekaz. A/d. . Wachts. W/o. . . 28 Dec.

Luit. t. z. ie kl. . J. A. Jager Gelderland., ie off. Marinekaz. A/d. 20 Jan.

C. P. van Diest . . . benoemd tot buitengew. adelb. Res. 1 „

J. de Vries id. id. „

J. Stolp id. id. „

A. J. H. van Kappen id. id. „

A. Steen id. id. ,,

Sluiten