Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN MEMORIAM.

J. T. STROEVE, Luitenant ter zee der 2de klasse.

Een kort woord van hulde aan de nagedachtenis van Stroeve, wiens doodsbericht in de avondbladen van 17 September 1914 onder de Reuter-telegrammen van Indië te lezen was, moge hier gegeven worden.

„Stroeve gedood door een pijlschot in de Geelvinckbaai", zoo luidde het korte bericht; doch sedert is er meer bekend geworden en weten we hoe hij, op een exploratie-tocht, onder zijn bevel, gevallen is bij een verraderlijken overval, waarbij Stroeve, na gewond te zijn door een pijlschot in de buik, zijn klewang trok en uit lijfsbehoud tenslotte alleen heeft gevochten tegen een overmacht van Papoea's, welk heldhaftig optreden hem den dood heeft gekost. Zijn lijk werd later gevonden, en te Amboina met militaire eer begraven, waar aan de groeve te midden van zijne makkers en mede explorateur werd gezegd, wie en wat Stroeve geweest was : De jeugdige zee-officier, die gloeide van ambitie voor het avontuurlijke vak en wiens ijver zoo aan het licht was gekomen bij zijn werken bij de Militaire Exploratie van Noord Nieuw-Guinea. Zij, die met hem gediend hebben, kennen zijn durf en zijne toewijding.

Voor hij medio 1912 naar Nieuw-Guinea ging, had hij eenen korten opleidingstijd meegemaakt aan boord van één der opnemingsvaartuigen ter Westkust van Sumatra, om bij de

Sluiten