Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

714 in memoriam.

plaatsbepalingen, triangulatie en cartografie voor N.-G. goed onderlegd te zijn en flink werk . te kunnen leveren.

En dat heeft stroeve gedaan in deze twee jaren van moeilijken arbeid te midden der gevaren, die de explorateurs daar omgeven. Getuigen de verslagen van „Pionier" in de „N. R. Ct." en de artikelen in het Tijdschrift van het Kon. Ned. Aardr. Genootschap en vooral het verslag van 15 September, waarbij een woord van groote hulde wordt gewijd over de belangrijke vondsten in het Mamberano-stroomgebied door stroeve gedaan.

En hoe luiden thans de brieven uit Noord Nieuw-Guinea over stroeve? „Wij missen hem zoo!" Moge voor de nagelaten familie van stroeve een balsem zijn, dat stroeve „onze makker" was en wij zijn heengaan evenzoo gevoeld hebben als een schok en een herinnering welke luidt: „waarom hij wel en wij niet?"; immers wij allen kennen van nabij, wat een overval van Papoea's, met pijlen en lansen gewapend, beteekent.

Dit is het tweede offer dat de Marine brengt uit de gelederen der jongeren aan de Militaire Exploratie van NieuwGuinea.

Explorateur.

Sluiten