Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betrekking hebbende üp de omwenteling in 1813/14. 795

(Ll. De Bree), n°. 158 (L. Alderwereld), n°. 122 (L*. Verveer), n°. 160 (Ll. Hennevelt).

Schoeners: ,,de Haas" (Cap.-luit, blommendaal), „Vlug" (Cap.-luit. Lucas).

Nog in de haven van Hellevoetsluis:

Schoeners: „Bankert" (L'. heldewier), „Brakel" (Ll. Reyns), „van Es" (N. N.).

147. Kikkert aan Young.

4 Jan. 1814. !)

I herewith have the honour to inclose to your Excellency a List of different armed vessels dispatched by my orders to Tholen, the command of which I have confered on Mr. van Zuylen van Nijevelt Captain of the Dutch Navy, with instructions to cooperate with your Excellency. With the vessejs not yet ready the most possible speed will be made.

I have also the honour to inform your Excellency that I am come here in complyance to an order from His Royal Highness the Prince of Orange to await on his Royal Highness the Duke of Clarence who is expected here every moment. Should your Excellency receive any intelligence concerning his Highness the Duke you will oblige me to inform me there of.

The command of Helvoet roads I have now given to Coll. DlBBETZ.

148. Kikkert aan Dibbetz.

4 Jan. 1814. 3)

De Collonel Dibbetz wordt gelast om het commandement van de beneden Maze op zig te nemen als zijnde de Capt. Lt. (?) van Zuylen van Nijevelt gechargeerd met het commandement van de flottille tegens de franse op de Zeeuwsche Stroomen.

Hij Coll. word almede gelast, dat alle de te armerene vaartuigen ten spoedigste na hunne stations vertrekken.

Men zal een Lijst houden van alle Passagiers gaande of komende met de Pakketboot of eenig ander schip of vaartuig.

Geen zeelieden hoe ook genaamd zullen zonder pas buiten de poorten of wallen van Hellevoetsluis mogen gaan.

') Uit Hellevoetsluis. — Kopieboek van Kikkert, R. A. 2) Idem.

Sluiten