Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

824

BOEKBEOORDEELINGEN.

nooit, dan op be-zwe-ken, en beter op F#-derland, dan op glans, welk woord bovendien door de herhaling toch al meer wordt betoond. Bij een mogelijke herdruk zijn deze zwakkere punten heel gemakkelijk te verbeteren. Ten slotte nog de vermelding, dat de uitgever de bekende firma ALSBACH, te Amsterdam, voor een mooie, duidelijke druk zorgde.

BOEKAANKONDIGINGEN.

Wij ontvingen ter aankondiging de uitgave van het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut No. 107», getiteld ,,Monthly meteorological Data for ten-degree squares in the Atlantic and Indian Oceans".

Deze uitgave is een belangrijke bijdrage tot de bereiking van het doel, dat het internationaal Meteorologisch Comité te Berlijn in 1910 zich voorstelde. Dat doel is n.1. om te kunnen geven een maandelijksch overzicht op groote schaal van de veranderingen van den atmosferischen toestand en van de zonnehitte in diverse deelen der aarde.

Gegevens voor de deelen der aarde, die nabij den equator of die op het zuiderhalfrond gelegen zijn, waren echter zeer spaarzaam, terwijl de inrichting van diverse meteorologische stations op in die streken gelegen eilanden te kostbaar wordt.

Men heeft in het bovengenoemde werk de gegevens bewerkt, afkomstig van de meteorologische journalen van schepen, die die deelen der aarde doorkruisten en heeft daarbij voldoende onderlinge overeenstemming der gegevens bevonden, wanneer men deze classificeerde in vakken, die 10 vierkante graden bevatten (20 bleek te groot te zijn). Daartoe is een zeer groot aantal observaties bewerkt, loopende over de jaren 1902—1912 en van Jan. '13—Juli '13.

Opgegeven is : het aantal observaties, de gemiddelde windkracht, richting, kracht en stabiliteit (in °/0) van de algemeene lucbtcirculatie, barometrische druk, lucht en watertemperatuur, graad van bewolking en het percentage uren van regen.

Het Kon. Meteor. Instituut heeft met deze uitgave zeer zeker nuttige en belangrijke arbeid verricht.

H.

„Onze Vloot", 1 Februari-aflevering.

De ramp op de Schelde op 19 Januari geeft der Redactie een woord van hulde in de pen voor hen, die bij de vervulling van hun plicht zijn gevallen.

Sluiten