Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66

Ieder die kort na elkaar liet orchest te Bayreuth en te München gehoord heeft, moet het verschil in klank sterk zijn opgevallen. Niettemin blijft het een geniale zet van Wagner, te Bayreuth een dergelijke proef genomen te hebben.

Met de tenor-tuba's uit den Hing is het iets anders. Wagner kende het timbre der bas-tuba, hij wilde datzelfde timbre ongeveer, maar in hoogere ligging. Indien de instrumentbouwtechniek in gebreke was gebleven aan zijn eischen te voldoen, zou hij er wel wat anders op gevonden hebben.

Ik heb de eerste opvoeringen van Tristan zoowel als van de Meistersinger te Bayreuth bijgewoond. Over de heerlijke uitwerking van het overdekte orchest bij eerstgenoemd werk, was men het algemeen eens. Dat echter die Meistersinger op vele plaatsen den bekenden glans in den orchestklank verliest, is een feit dat bij vele toenmaals aanwezige dirigenten teleurstelling beeft gewekt. Over de voordeden van het overdekte orchest bij die Meistersinger, is men het dan ook niet eens.

Wij behoeven ons echter niet af te vragen: is de overdekte Tristan- en Meistersiw^er-opvoering historisch onjuist, maar veeleer zou Wagner, indien hij in leven gebleven ware, deze opvoeringen zóó ingericht hebben. En daarop is het antwoord niet twijfelachtig.

Grétry had aesthetische bezwaren tegen het zien spelen der orchestmusici. Hij wilde deze voor het oog van den toeschouwer onttrekken. De instrumentatie van Grétry, evenmin als die van Gluck en Mozart, zou gediend zijn met het overdekte orchest.

Ten slotte nog de opmerking, dat ik in geenen deele bedoeld heb den heer Hol de chronologie van Wagner's werken voor te houden; ik meende echter mijn uiteenzetting, voor de lezers van de Amsterdammer, op die wijze te moeten staven.

Ant. Aveekamp.

JOHANNES BASTIAANS

dooe

A. W. WEISSMAN.

IV. {Slot).

Merkwaardig is de inleiding, waar Bastiaans. zich tot zijn „kunstbroeders", de organisten, richtend, zijn meening omtrent de kerkmuziek zegt.

„Het is in ons land meest de gewoonte van de organisten om ieder koraal extempore te harmoniseeren en, naar het hun invalt met dissoneerende harmonieën als septime, none, verminderde septime en vergroote sext-accoorden

Sluiten