Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

188

De Frank/. Ztg. geeft met ingenomenheid bericht van de uitvoering van vier cantaten van Bach door het koor der Rühl'sche Zangvereeniging aldaar, onder leiding van Siegfried Ochs: „een buitengewone muzikale gebeurtenis". Ochs wist „de ongewoon karakteristieke en impulsieve kracht, die in de te weinig gekende wonderwerken van den ouden en in zekeren zin toch zoo modernen Bach leeft," in helder licht te brengen. Als solisten worden door den referent geroemd Messchaert, Maria Phiüippi en Pichler.

Sigmund von Hausegger heeft aan het bestuur der Museumsgesellschaft te Frankfort a/d Main om ontslag verzocht. Oorzaak van dezen stap schijnt te zijn dat Hausegger in zijn streven, om voor de concerten gestijlde programma's door te voeren, weinig ondersteuning vond. Aan de andere zijde wordt hem verweten dat hij te sterk modern-gekleurde programma's opstelt: het publiek der Museumsconcerten hangt nu eenmaal aan de „oude meesters" en staat nog zeer sceptisch tegenover de componisten na Bichard Wagner. Men hoopt nog dat een vergelijk zal kunnen getroffen worden en dat Hausegger voor het muzikaal leven van Frankfort behouden blijft.

Sedert de naam van Sylvio Lazzari in de Fransche kamer is genoemd — in verband met de weigering van den directeur der opéra Comique om een stuk van Lazzari, eerst aangenomen, te doen opvoeren — is de componist plotseling te Parijs in de mode gekomen. Het elfde Clémandh-concert was voor de helft een Lazzari-avond, en de componist leidde zelf de uitvoering zijner werken. De „Société de musique de chambre pour instruments a vent" bracht een werk voor acht blaasinstrumenten ten gehoore, „une oeuvre de premier orde," zegt de referent van de Guide Musical: „pour la première"fois de ma vie je ne maudis pas la politique, puisque c'est elle qui ma valu le plaisir d'entendre 1'octuor et la sonate de M. Lazzari." De sonate voor viool en piano namelijk is gespeeld m het concert van onzen landgenoot David Blitz, dat hij in de Salie Pleyel heeft gegeven met Soudant.

Herhaalde malen in het winterseizoen leest men in de Parijsche bladen van de operaopvoeringen te Monte Carlo, van de pracht en praal waarmeê de eerste voorstellingen van nieuwe stukken daar gegeven zijn, de voorbeeldige zorg waarmeê ze voorbereid waren en tot stand kwamen, het buitengewoon artistiek resultaat, de buitengewone geestdrift, enz. Een eigenaardig licht op die Parijsche correspondenties, waaruit ook voor mededeelmgen in buitenlandsche bladen wordt geput, werpt een flink en waardig stukje van George Vanor in de Presse Mus. Hij zegt dat hij niet over die opera-opvoeringen in Monte Carlo heeft geschreven, om de eenvoudige reden dat hij ze nog niet heeft bijgewoond. En dan vervolgt hij - we nemen zijn eigen woorden -: „LTndignité du critique musical nous semble mcompatible avec 1'acceptation des avantages offerts par la direction en échange d'un compte rendu. Certaines années, nous avons vu M.M. les représentants de la presse musicale parisienne logés, nourris, blanchis, recevant d'une main de 1'argent pour jouer et^ de 1'autre un article tout fait qu'ils expédiaient sans le lire a leur journal. Certes, le fait de quitter un Paris boueux et noir d'apaches pour des terres de lumière et d'a'zur n'offte nen de désobligeant en soi; mais il faut accepter de diner tous les soirs avec quelques confrères prostitués et toaster a un rasta en levant son verre de coco di Sedlitz et puis signer une gerbe d'éloges que Pon n'aura pas tressée soi-même, risquer a la roulette' de 1'argent qui ne vous coüte rien, mais perdre les quelques louis plus honnêtes que 1'on avait apportés; il n'a pas de quoi déshonorer sa signature"

Einde April zal in de opera te Frankfort a/Main een Wagner- en Mozart-Cyclus worden gegeven, tot medewerking waartoe beroemde krachten zijn uitgenoodigd. Uit Munchen: mej. Bosetti, die de partij der Königin der Nacht in de Zauberflöte zal zingen

Sluiten