Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234

De Haagsche afdeeling van Toonkunst heeft nu reeds besloten in het volgend seizoen Diepenbrock's Te Deum en Bach's Matthaeus-Passion ten gehoore te brengen.

De liedertafel „Zanglust" en „De Vereenigde Zangers" te Amsterdam, onder beider directeur Fred. J. Boeske, zullen in 1908 hun 50- en 25-jarig bestaan gezamenlijk vieren door het organiseeren van groote internationale en nationale wedstrijden voor mannenen gemengde koren.

De Rotterdamsche Toonkunst-af deeling zal in het a.s. seizoen ten gehoore brengen: Woyrsch's Totentanz, Bach's Matthaeus-Passion, Mendelssohn's Walpurgisnacht en de Negende Symphonie van Beethoven.

Het bestuur van de Toonkunst afdeeling te Rotterdam heeft officieel bekend gemaakt, dat het contract met het Utrechtsch orkest voor de Toonkunst-concerten en de uitvoeringen van „Eruditio Musica" niet vernieuwd is geworden, en het zich de medewerking van het Residentie-orkest heeft verzekerd. Op het nemen van dezen maatregel, zegt het bestuur, werd van verschillende zijden aangedrongen.

De pianist Karei de Jong verhuist van Berlijn — waar hij onder Busoni studeerde — naar Amsterdam. Hij zal zich aldaar in September vestigen, en denkt in den herfst twee klavier-avonden te geven; dan zal hij o.a. enkele der laatste Sonates van Beethoven voordragen.

Het Utrechtsch Stedelijk Orkest zal, nu de contracten met Toonkunst en Eruditio (onderafdeeling van Toonkunst) te Rotterdam niet zijn vernieuwd, daar een cyclus van tien concerten geven in het volgend seizoen, vijf met uitsluitend orkestwerken en vijf met medewerking van solisten.

Mozart's C. mol-Mis (door Alois Schmitt voltooid) zal dezen zomer in de kerk te Naarden worden ten gehoore gebracht, onder leiding van Joh. Schoonderbeek.

Het koor der Oralorium-vereeniging te Amsterdam heeft te Parijs, waar het was uitgenoodigd mede te werken op het Festival: Beethoven-Berlioz onder leiding van Felix Weingartner en bij de uitvoering van Pierné's: Croisade des enfants een schitterend succes behaald.

Een schoone avond voor de Nederlandsche componisten was het concert dat Jan Ingenhoven met het Kaim-orkest te München gaf, waarbij o.a. compositieën van Diepenbroek, Smulders en Wagenaar werden ten gehoore gebracht, die zeer de aandacht hebben getrokken.

Op de prijsvraag der Vereeniging voor Noord Nederlands Muziekgeschiedenis luidende: „Heeft de melodie van het oud-Nederlandsche lied tot omstreeks 1625 een eigen karakter, vergeleken mot het lied van andere nationaliteiten" is geen antwoord ingekomen.

BUITENLAND.

Steinbaeh heeft bedankt voor de leiding der symphonieconcerten te Boston en blijft Keulen trouw.

Salomê zal eerst in het volgend seizoen door het Breslauer operagezelschap te Weenen worden opgevoerd.

Conried zal dezen winter Salomê en Feuersnot van R. Strauss opvoeren, verder o. a. Die Feen von Wagner.

Safonoff is ook benoemd tot directeur, van het Conservatorium te New-York. Hij aanvaardt zijn post in October

Coenraad V. Bos is benoemd tot leeraar aan het Klindworth-Scharwenka-Conservatorium te Berlijn.

Sluiten