Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

328

(1640), een violoncel der Amati's (1673), violen van Antonio Stradivari en van den Pool Qroblicz (1635), en een contrabas uit het jaar 1712 van Antonio Stradivari, een zeer zeldzaam en merkwaardig stuk.

Max Schillings heeft een opera Der Moloch voltooid.

Caruso zal de geheele maand Augustus te Ostende optreden.

Hugo Beeker de violoncellist wordt te Frankfort a/d M. opgevolgd door Julius Klengel.

Jooxhim is 28 Juni j.1. vijf-en-zeventig jaar oud geworden. Ver van Berlijn heeft hij dezen dag in alle stilte doorgebracht.

D'albert's Flauto Solo wordt in het begin van het volgend seizoen te gelijkertijd opgevoerd te Weenen, Dresden en München.

Het Berlijnsche volkskoor, dirigent Dr. Zander, geeft in October twee uitvoeringen van Handel's Judas Maceabdus in de bewerking van Chrysander.

De nieuwe concertzaal te Berlijn, die verbonden wordt aan het Neue Schauspielhaus op het Nollendorfplein, zal Mozart-zaal heeten. Te beginnen met October zullen daar symphonieconcerten, ook uitvoeringen tegen lage toegangsprijzen, gegeven worden.

Ernesto Consolo heeft de benoeming aan het Musical College van Dr. Ziegfeld te Chicago, ter opvolging van Waldemar Lütsch, aangenomen.

Elmblad, de baszanger, aan de leden der Wagner-Vereeniging te Amsterdam niet onbekend, is benoemd tot hoofdregisseur aan de opera te Leipzig.

Emile Sauret, die te Chicago door Prof. Heermann wordt opgevolgd, komt naar Europa terug en zal zich te Genève vestigen. Hij gaat concert-reizen maken, doch zal ook aan jonge kunstenaars onderricht geven.

Te Gent is een wedstrijd geopend voor een opera-libretto in lacte voor twee personen (met koor en figuranten ad libitum). De prijs bedraagt 200 francs.

Emma Calvé gaat naar de opéra Comique te Parijs, dat wil zeggen, zal er op het eind van 't volgend seizoen gedurende enkele maanden optreden, o. a. in les Noces de Figaro.

De nieuwe verzameling Duitsche Volksliederen zal nog dit jaar verschijnen en zal ongeveer zes honderd liederen bevatten, waarvan bijna honderd nagenoeg vergeten wijzen. De uitgaaf geschiedt met ondersteuning van den Keizer en zal tegen lagen prijs in den handel komen.

F'elia Litvinne zal in het volgend seizoen in de Opéra Comique te Parijs creëeren de voornaamste rol in de muzikale tragedie van Alfina: Le Songe d'une nuit d'aulomne, naar het gedicht van d'Annunzio bewerkt door Herelle.

Johann Strauss' operette Indigo, vóór eenige jaren door het publiek te Weenen afgewezen, is daar voor 't voetlicht gebracht onder een nieuwen titel: 1001 Nacht. De bijval was nu bijzonder sterk. De muziek moet overvloedig rijk aan melodieën zijn, de tekst zwak.

De muzikale tragedie Moloch, de nieuwe compositie van Schillings, is geschreven door den tenorzanger Emil Gerhduser, vrij naar Hebbel's Moloch-fragment. Het werk heeft drie bedrijven en speelt in Thule. De eerste opvoering zal in het volgend seizoen te Dresden plaats hebben.

München krijgt een nieuwen schouwburg, voor de komische opera en de zoogenaamde Spiel-oper. Het tooneel wordt naar een nieuw systeem van Lautenschldger ingericht. De bouw geschiedt door de onlangs opgerichte Maatschappij voor volkskunst en theater, die over een kapitaal van twee en een half milloen mark beschikt.

August Scharrer, dirigent der Berlijnsche Philharmonie (volksconcerten) wordt, naar nu bevestigd wordt, met 1 Juni 1907 opgevolgd door Ernst Kunwald, vroeger dirigent der

Sluiten