Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J [

SPORT IN BEELD.

STAND

51

R. A. I. 20-29 JAN.

MARMON

tot nog toe voor

Nederland „De Groote

Onbekende"

Dat

er nog bjlaasstsllins! bestait voor de Scherm-snort- K»wi;=f (k»»™*,,^. ;n„,.+,.,t:„ i j 4- u j :„ j„ c-i 1 .,• ._.

om den Itaha-Beker, en men ziet welk een groot- serie wapenbroeders — en ook zusters! — op de loopers verschenen. De overwinning Kwam tenslotte aan den banden floret-schermer J. Kunze met 6 gewonnen partijen, 20 ontvangen en 34 gegeven treffers. Tweed? plaatste 2 u?1 atl5er<lvan onzs Jon§e trekkers> en wel Ch. Knoekimet 5 gewonnen, 19 ontvangen en 30 gegeven treffers. Knoek won verleden jaar aen beker, die toen geschonken werd door den vice-consul van Italië. J. Greve was thans. derde voor resp. J. Olman, H. J. van Driest J C

Meijntjes, W. T. j. StÓpbr en J. C. C. van Erp.

Er is twist in de wereld der Turners. Men weet het. De gevolgen doen zich ook op sport-gebied voelen. Eenige weken geleden hadden wij een Steen-wedstrijd. Zondag hadden wij er weer een. Beide werden georganiseerd door de lichamen, die zich ook beide „Amsterdamsche Turnbond" noemen. Van den, Zondag gehouden, wedstrijd brengen wij hierboven een groep van de deelnemende dames en heeren. Hiernaast een snapshot van den Antwerpschen gymnast Melkman, die buiten mededinging in de Turnhal aan den arbeid was, en op de bewuste illustratie aan zijn achterhoofd blijkt te hangen. Tenslotte won Van der Vinden de afdeeling der heeren, terwijl Mej. Polak de sterkste der zoo turn-lustige dames bleek te zijn (foto's Polygoon - Haarlem).

Sluiten