Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21

SPORT IN BEELD.

Een belangrijke Duitsche Boksmatch.

Men bereidt klaarblijkelijk bij onze Oostelijke naburen een belangrijken bokswedstrijd voor, n.1. een treffen tusschen Diener en Schmeling. Diener is de tegenwoordige kampioen zwaar-gewicht van Duitschland. Schmeling is de Duitsche matador half-zwaar-gewicht, en in dezelfde klasse de Europeesche uitblinker. Deze hoogst interessante kamp zou dan dd. 4 April a.s. te Berlijn plaats vinden, en wel in het bekende Sportpaleis. Wat de belooning der pugilisten aangaat, zou men een beurs uitloven van niet minder dan 50.000 Mark.

Deze match wordt in Duitschland zoo belangrijk geacht, dat men de finale van het kampioenschap zwaar-gewicht van Duitschland, die in Maart in de Westfalenhalle te Dortmund zou plaats grijpen, zal uitstellen, en zulks om eerst den uitslag van het treffen Diener—Schmeling af te wachten. Men kan verzekerd zijn van een hardnekkig gevecht, want zoowel de tegenwoordige kampioen als zijn rivaal zijn niet alleen technisch-knappe boksers, doch al evenzeer, wat men noemt, vasthouders, fighters in den waren zin des woords.

Een handig snufje voor automobilisten is de Bavox draagbare electrische pomp. Het gewicht bedraagt 15 K.G. De capaciteit is 50 L. per minuut. De pomp, die zich bij uitstek leent voor particuliere garages, wordt geleverd met 3 M. electrischen kabel of 5 M. hoogdruk pompslang. Het instrument wordt geleverd door N.V. Technisch Bureau Bijleveld te A'dam.

V O I S I N

verheft zich boven de massa door die unieke kwaliteiten, waardoor het subtiele uitsteekt boven het alledaagsche.

VESTIGT

in 1927 zeventien wereldrecords,

w.o. het 24 uur-record met een gemiddelde van 183 km. en het uurrecord met een snelheid van 206 km.!!

C O B O R

AMSTERDAM. - TEL. 33861. - PRINSENGR. 542

FLYING CLOUD WOLVERINE SIX

Twee producten van de Reo Motor Car Company.

Ziehier twee schitterende producten uit de Reofabrieken, twee van de meest moderne wagens, die de Amerikaansche automobiel-industrie aan de markt brengt. Beide auto's zijn zescylinders, die U zullen verbazen om hun ongeëvenaard acceleratievermogen, om de luxe, die zij U bieden en om hun ligging op den weg, die het rijden voor U en Uw passagiers tot een onverdeeld genoegen maakt. De Reo Flying Cl oud kan dan ook in alle opzichten met succes wedijveren met de duurste Amerikaansche automobielen.

De Wolverine is een verkleinde copie van den beroemden Reo. Hij heeft alle constructie-details, die een wagen tot een technisch ideaal geheel maken. Door de comfortabele carrosserie en den wetenschappelijken bouw van het chassis wordt gij, zelfs bij groote tochten, niet vermoeid; een soepele motor maakt U het rijden tot een allereenvoudigste handeling, terwijl de groote snelheid in 'n onderdeel van een seconde getemperd kan worden door de inwendige hydraulische Lockheed vierwielremmen, die op den Wolverine, evenals op den Reo Flying Cloud zijn aangebracht.

Vraagt eens een demonstratie; deze zal U, beter dan woorden, vertellen, hoe volmaakt de REO-producten zijn !

RC C\ AUTOMOBILE ^ COMPANY

Lange Leidschedwarsstraat 10-34 - Amsterdam

TELEFOON 32122 en 32480

ROTTERDAM : Hillegersbergsche Algemeene Garage en Automobiel. Maatschappij „H.A.G.A.M." te Hillegersberg

DEN HAAG: Pletterijkade 13—17 HILVERSUM: Utrechtscheweg 3

Sluiten