Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sport in beeld. "^^^^^^^^^^^^^^^^B^B^M

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^pvr^^n^Èeld^^^

De Olympische Wint. r-Spek-n zijn Zaterda? jl. aangevangen, en wij brengen hierboven de eerste foto's van dit zeer belangrijk evenement. Eenige vertraging in de verschijning van deze uitgive is hiervan het gevolg. Wij wilden ovsnwel de bewuste illustraties nog in dit nummer meenemen, en de lezer zal dit jgering oponthoud

gewis wel goedgunstig beoordeelen. Zaterdig dan de ouverture! Optocht naar het Stadion ! De eed-aflegging door den Zwitserschen ski-vèrspringer, den kampioen van 1927, Hans Eidinhenz. Dan een speech van den voorzitter van het Zwitsersch Olympisch Comité en de proclamatie door den Zwitserschen Bondspresident, den heer Schuiten,

zulk een eenvoudig man. dat hij niet eens te St. Moritz kamers had gereserveerd, en de eerste momenten zonder onderdak was. Na deze plichtplegingen fanfares, het hijschen van het Olympisch dundoek, en de eerste ijs-hockey-spelers op de gladde vlakte! Onze foto's demonstreeren het volgende. Boven links: de doelverdediger van het zoo gevreesde

De eerste^hots van de Olympisch^r-Spelen te

shz.

Canadeesche ijs-hockey-team. Daarnaast: de bobs in actie en Sunny-Corner passeerend. Vervolgens een kijkje op het Stadion tijdens het vlugge, zwierige ijs-hockey. De beroemde skeleton-baan, de Cresta Run, vormt ook een oord van den strijd. Tenslotte in de bovenste rij : de Fin Thunberg, een der favorieten voor de schaatsen-race, gaat als

een fantoom over de baan. Beneden: de optocht der Olympische deelnemers nè.ar het Stadion. De eere-tribune. waarop mèn den Zwitserschen president ziet, met vlak naast hem Z.K.H. Prins Hendrik. Dan de eedaflegging. In het medaillon: een bekende van ons, Hollanders, de danseres Maddy Encla, met twee Indische vorsten te St.

Moritz, tijdens de Spelen. Tot slot: een jonge Zwitser, de zoon van een berg-gids, Hans Netzle, die in z'n leuk pakje zeer de aaridacht trekt op de Spelen, en als 't ware den geest van Zwitserland personifieert. In ons volgend nummer meer vandit grootsche gebeuren, en dan waarschijnlijk ook de prijswinnaars, die er nu nog niet zijn!

Sluiten