Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13

SPORT IN BEELD.

kans op 't kampioen-schap heeft, doch A.G.O.V.V.'s kans is de minste, omdat de Apeldoorners ten hoogste 24 punten bemachtigen kunnen en Z.A.C. en Enschedé elk 25. Hier blijft de spanning er in elk geval nog 2 weken in.

In 't Zuiden is de beslissing vrij zeker gevallen. N.O.A.D. won te Tilburg met 2—0 van Wilhelmina en de illusie der Bosschenaren is daarmede vermoedelijk verstoord. Slechts als N.O.A.D. den laatsten wedstrijd verliest, krijgt Wilhelmina in een beslissingswedstrijd nog 'n kansje. Daar gelooven we echter niet aan en N.O.A.D. zal a.s. Zondag 't voorbeeld van Ajax en Feyenoord wel volgen.

In 't Zuiden won voorts B.V.V. met 5—2 van P.S.V., Roermond met 3—1 van L.O.N.G.A., N.A.C. met 5—4 van Willem II en M.V.V. en Eindhoven deelden met 2—2 de eer en de punten.

Ondanks de mooie overwinning eindigt B.V.V. vrij zeker als hekkensluiter, doch verliest Roermond haren laatsten wedstrijd, dan moet er nog 'n beslissingswedstrijd tusschen B.V.V. en Roermond voor de laatste plaats vastgesteld worden.

In 't Noorden vervolgde Velocitas den zegetocht, zij 't ook op zeer bescheiden wijze, want in 't Sterrebosch wonnen de Velocitanen slechts met 2—1 van Achilles. Een sterken indruk maken de Noordelijke kampioenen niet, doch in 't land der blinden is één-oog koning en a.s. Zondag wordt ook Velocitas weer kampioen, waarvoor een draw al voldoende is.

G.V.V. won met 4—3 van G.V.A.V., Veendam klopte Friesland te Leeuwarden tegen ieders verwachting met 1—4 en Leeuwarden speelde met 3—3 tegen Alcides gelijk. Doordat de Meppelaren nog 6 wedstrijden spelen moeten, en, winnen zij deze, het nog tot 29 punten kunnen brengen, is Velocitas officieel nog geen kampioen, hoewel de Zuidelijkste Noorderlingen natuurlijk geen schijn van een kans hebben.

Dus.... officieel Ajax en Feyenoord, officieus Velocitas, waarschijnlijkN.O.A.D. en — ja, tusschen Z.A.C, Enschedé en A.G.O.V.V. blijft het gissen, maar de beste kans hebben thans de Zwollenaren.

De Buffalo-baan te Parijs.

Ook in Parijs, dat men wel eens het centrum van de Wielren-spon heet, blijken de wedstrijden niet altijd met finantieel succes plaats te vinden. De Parijsche Buffalo-baan werd nl. door een maatschappij beheerd, en de aandeelen hadden het laatste jaar geen dividend afgeworpen. Dan vond men het maar beter om het etablissement te verpachten. Dan was men tenminste zeker van een geregeld inkomen, elk

De voetbal-wedstrijd. Zondag jl. te Amsterdam gespeeld, tusschen Ajax en Hilversum, die met 4—0 in het voordeel van de Ajax-menschen eindigde, waardoor zij beslag legden op het kampioenschap van de Afdeeling I (foto Polygoon-Haarlem). Onze gelukwenschen aan de stoere Amsterdammers!

jaar. De eerste, die thans de Buffalo zal regeeren en exploiteeren, is Robert Coquelle, een bekend Fransch sportjournalist, die nu al in de leiding zat. Coquelle betaalt 175.000 francs pacht per jaar, en moet gedurende 3 jaar de lakens uitdeelen. Is dit

IVlIJfiHARDT's Hoofdpijn-Tabletten 60ct Liaxeer~Tabletten . . 60ct Zenuw-Tabletten . 75ct Staal-Tabletten . . 90ct Maag-Tabletten . 75ct Bij Apoth. en Drogisten

symptoon een teeken van algemeen verval ?

In het Zuiden is de strijd dit jaar wel zeer fanatiek. Dat heeft de wedstrijd N.O.A.D.—Wilhelmina bewezen, Zondag te Tilburg gespeeld. In een geestdriftige, maar niet op hoog peil staande, match wisten de ïilburgenaars met 2—0 te triumfeeren. Wij brengen hierboven twee snapshots van dezen zoo belangrijken kamp. Men leze verder, wat onze voetbalmedewerker over het geval schrijft! Hierboven twee pittige snapshots van den wedstrijd!

Sluiten