Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9

SPORT IN BEELD.

— Nee, dat niet! Maar er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Het is lastig om het oogenblik te kiezen. Voor m'n eigen club blijf ik nog wel spelen. Daar ga ik pas heen, wanneer er een jongere plaatsvervanger is... .

— Blijft uw snelheid nog dezelfde ?

— Ja, m'n snelheid is nog net zoo goed als vroeger. Ik trainde vroeger alleen nooit. Nu, door aan athletiek te doen, houd ik snelheid. Maar ik sprint en loop altijd aan het begin van een seizoen. Ik begin altijd ook wat later te spelen. Zoo met October! Want dan voel ik, dat ik nog niet op snelheid ben, en daarvoor heb ik zeker een maand noodig.

— Hebt u nog speciale, aardige dingen in uw voetbal-loopbaan meegemaakt ?

Denis dacht weer even na. Dan bleek, dat ook hij in ruime mate in het bezit is van het sieraad voor den sportsman, nl. club-liefde.

— Ja! — antwoordde deze H.B.S.'er pursang — Eenige jaren geleden is wel m'n liefste sport-wensch vervuld. Toen is mijn eigen club nl. kampioen van Nederland geworden. En op een schitterende manier! Ik had al 14 jaar voor H.B.S. gespeeld, en wilde dat bereiken. Het werd bereikt!

— Vormt uw sport-loopbaan een voornaam deel van uw leven? Het antwoord kwam niet terstond.

— Nee! — ontweek de geinterviewde — Mijn club is een voornaam deel van mijn leven. Daar vind je altijd weer je vrienden en kennissen. Ik heb altijd sport en voetbal als bijkomstige levensomstandigheden beschouwd. Dat is ook het beste middel om er wat in te bereiken!

Wij hadden al ruim een uur gebabbeld. De voorraad vragen, de voorraad gegevens was al aardig gedund. Toen vroeg ik het:

— En nu wat Zondag betreft ? Hij lachte.

— Staan we er gunstig voor ?

— We denken natuurlijk door het succes van de Zwaluwen, dat het Zondag gemakkelijk gaan zal. Maar dan kan het juist tegenvallen

Laten wij het Harry Denis echter van harte toewenschen, dat het geen tegenvaller wordt! Dat hij met zijn ploeg den wedstrijd tegen de Belsen wint. Dat zijn 45ste match een triumf-match wordt. Hij, Denis, heeft het verdiend.

Als speler!

En vooral als vader van ons Nederlandsch Elftal!

LEO LAUER.

Tot secretaris-penningmeester van de K.N.M.V. is met ingang van I April a.s. benoemd de heer P. J. Nortier.

Kea Bouman speelde met Hillyard een exhibition-partij te MonteCarlo tegen Miss Ryan en Worm, doch het eerste duo werd met 6—1, 6—2 geklopt.

Te Los Angeles heeft de neger-bokser George Godfrey den Bask Paolino op punten geslagen.

Lucien Vinez, lichtgewicht-kampioen van Frankrijk, bokste met Sirvain te Lyon, en won na 15 ronden op punten.

Het Fransch kampioenschap boksen half-middengewicht is te Parijs gewonnen door Laffineur van Pegazzano door knock-out in de 2de ronde. * Peltzer werd in Madison Square Garden over 1 E.M. geklopt door Lloyd Hahn en Ray Conger.

De Prins van Wales won met zijn paard Degomme te Tetbury de Welsh Guards-race.

Lacoste zou ziek zijn en aan een hart-aandoening lijden.

Het elftal der Belgen, dat Zondag tegen het Nederlandsch Elftal speelt, als vclgt samengesteld: C?.udron (doel), Dr. Swartenbroeks en Hoydonckx (achter), P. Braine, Van Halme en Boesman (midden), Eist, Devas, R. Braine, Moeschal en Diddens (voor).

Bij een steeplechase te Manchester vielen 3 deelnemende paarden zoodanig, dat men ze moest afmaken, o.a. White Park, een bekend Grand-National-paard.

De boksmatch Heeney—Delaney werd op punten door eerstgenoemde gewonnen, zoodat men verwacht, dat Heeney nu Tunney zal boksen.

Liet, die Van der Veer heeft uitgedaagd voor een boksmatch, trok zijn uitdaging in totdat Van der Veer weer geheel in conditie zal zijn.

Uitslagen Cup-voetbal Engeland! Sheffield United—Notts Forest 3—0, Arsenal—Stoke 4—1, Huddersfield Town—Tottenham Hotspur 6—1, Blackburn Rovers—Manchester United 2—0. Uitslagen Leaguematches ! West Ham United —Everton 0—0, Burnley—Middlesborough Portsmouth—Cardiff City 3—0, Bury—Birmingham 2—3, Liverpool—Bolton Wanderers 4—2.

Kea Bouman en Capt. Hillyard klopten te Monte Carlo Mrs. en Mr. Brame met 6—0, 6—2.

Hockey-uitslagen! Haagsch Lyceum—Victoria 2—0, Hilversum— H.O.C. 0—1, 't Gooi—T.O.G.O. 2—1, H.D.M.—Amsterdam 1 — 1, M.H.C.—Bloemendaal 0—2, Zutphen—Nijmegen 2—3.

Een, ter gelegenheid van het jubileum van den Limburgschen Voetbal Bond gespeelde, wedstrijd tusschen een Roermond-Maastricht-combinatie en een Keulsch elftal, werd door de Hollanders met 1—0 gewonnen. De kamp vond te Maastricht plaats.

In een vergadering te Utrecht is besloten om den N.W.B. te liquideeren, en zulks met 106 tegen 39 stemmen. Tot liquidateuren werden benoemd de HH. Hogenkamp, Van Hooff en Hirschman.

De scherm-wedstrijd op degen tusschen Belgen en Italianen te Brussel is geëindigd in een zege voor de Belgen met 5—4.

Tenniskampioenschappen overdekte banen te 's Hage. Heerenenkelspel beslissing: Marinkelle slaat Koopman met 6—1, 7—5. Dames enkelspel beslissing: Mej. Koene slaat Mevr. Steenhuis met 6—0, 6—2. Heeren dubbelspel beslissing: Koopman en Feith slaan Van Olst en v. d. Heide met 6—3, 6—4. Dames dubbelspel beslissing: Mevr. Steenhuis en Mej. Koene slaan Mevr. Straub en Mej. Jurrema met 7—5, 6—2. Gemengd dubbelspel beslissing: Mej. Canters en Koopman slaan Mevr. Straub en v. d. Heide met 6—4, 6—3.

Bij de internationale zwem-wedstrijden te Parijs zegevierde Mej. Braun in het 100 M. rug-zwemmen in 1 m. 25 s. Mej. Baron werd in een handicap over 200 M. schoolslag (Mej. Baron scratch) geklopt door de Francaise Mocco. De Rotterdamsche zwemster, Mej. Lejeune, won het nummer 100 M. vrijen slag in 1 m. 26 s.

Korfbal-uitslagen! Koog-Zaandijk—Westerkwartier 3—1, D.T.V.—

D. V.D.*3—3,|Het Zuiden—Vitesse (L.) 9—2, Fluks—D.K.C. 5—0,

E. K.C.A.—Noviomagum 4—2, A.K.C.—Naas 1—10, W.K.—Voorwaarts 1—2, Friso—Rood Zwart 3—2.

Sluiten