Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4e JAARGANG.

13 MAART 1928.

No. il

WEKELIJKS VERSCHIJNEND GEÏLLUSTREERD TIJDSCHRIFT

UITGAVE VAN M. A. & A. O. J. REES - HAARLEM.

Administratie- en Redactie-Adres: Abonnementsprijs: f 3.— per 3 maanden

KONINGINNEWEG 97 - HAARLEM HOOFDREDACTEUR: Ned. Qost. en West-Indië . . . . f 15 - per jaar

Telef. 14865 Giro-nummer: 136002 LEO LAUER. Buitenland f 18.- per jaar

Bank: Haarl. Bankvereeniging, Haarlem. Postbox: 44 Losse nummers f 0.25

Men spreekt van Lindbergh voor en na. Men gewaagt veel van Cobhara en van Hinckler. En toch zijn er nog twee andere lucht-reuzen, die nog immer onze aandacht vragen, n.1. Costes en Le Brix, de beide Franschen, die een ware reis om de wereld maken. Zij zijn nu bezig aan het traject New-York - San-Francisco, een afstand van 4300 KM. Tijdens hun kort verblijf te Washington werden Costes (geheel rechts)en Le Brix (geheel links) begroet door den Franschen gezant, den heer Claudel, hetgeen men op bovenstaande illustratie aanschouwt.

Fl. 1.50

P. STUK

Waarborgen Kwaliteit ALLE TYPEN Fl. 1.50 BRUTO

BIJ AFNAME VAN 100 STUKS GESORTEERD IN METALEN KAST, INTERESSANTE CONDITIES

VOOR ELKE WAGEN EEN TYPE

OOK VOOR

DE NIEUWE FORD

ROTTERDAM DEN HAAG

C. VAN DIJK & Co.

UTRECHT AMSTERDAM

Sluiten