Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^JAARGANG.

27 MAARTJ1928.

No. 13

WEKELIJKS VERSCHIJNEND GEÏLLUSTREERD TIJDSCHRIFT

UITGAVE VAN M. A. 6 A. O. J. REES ~ HAARLEM.

Administratie- en Redactie-Adres: Abonnementsprijs: f 3.— per 3 maanden

KONINGINNEWEG 97 - HAARLEM HOOFDREDACTEUR: Ned. 0ost- en West-Indië . . . . f 15 - per jaar

Telef. 14865 Giro-nummer: 136002 LEO LAUER. Buitenland f 18— per jaar

Bank: Haarl. Bankvereeniging, Haarlem. Postbox: 44 Losse nummers f 0.25

Het „Berliner Sportpalast", dc plek, waar zich het sport-drama inzake den zesdaagschen wielerwedstrijd (zie het artikel „Commentaren"!) heeft afgespeeld. De bewuste illustratie geeft den aanvang van de gruwelijke comedie, anders gezegd den start, weer.

Fl. 1.50

P. STUK

Waarborgen Kwaliteit ALLE TYPEN Fl. 1.50 BRUTO

BIJ AFNAME VAN 100 STUKS GESORTEERD IN METALEN KAST, INTERESSANTE CONDITIES

VOOR ELKE WAGEN EEN TYPE

OOK VOOR

DE NIEUWE FORD

WAM Hl ILf St. ROTTERDAM

W. Vrtl^l L/Iürv Ub V*U. DEN HAAG

AMSTERDAM

UTRECHT

Sluiten