Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

24

Wat er bij Zesdaagsche Wielerwedstrijden wel verdiend wordt!

(Van onzen Amerikaanschen Correspondent)

Zooals men zich herinnert, werd de 44ste zesdaagsche wielerwedstrijd, die in Madison Square Garden te New-York plaats vond, gewonnen door het koppel Debaets—Georgetti. Gerard Debaets is Belg. Franco Georgetti Italiaan! De heeren legden in die zes dagen niet minder dan 2162 E.M. af. Maar hun werk is ook naar waarde — en meer dan dat — betaald. Bovendien werden beiden nog ten zeerste gefêteerd tijdens een diner van de „Unione Sportiva Italiana Athletic Club", een van de grootste organisaties in New-York op het gebied van de wielersport.

Georgetti won inmiddels in Madison ditmaal niet zijn eerste sixdays. Hij deed het daar ter plaatse al twee keer met Reggie McNamara. Verder zegevierde de Italiaan eveneens tweemaal te Chicago, eens met den jeugdigen Bobby Walthour, den zoon van den, eertijds zoo beroemden, demi-fond-renner, verder met Carl Stockholm. Ook Debaets is in dit genre al een oude rot. Zijn eersten zesdaagschen wielerwedstrijd sleepte hij in de wacht met zijn landsman Alphonse Goosens. Wijders triumfeerde hij te Detroit met Tony Beekman en met denzelfden renner te Chicago.

Nu hebben de winnaars, en ook de verdere deelnemers aan dit Madison-evenement een slordig duitje verdiend, al alleen door hun starten. Bovendien heeft de wedstrijd-leiding,en ook het publiek, nog een aanzienlijk bedrag een premies uitgeloofd, en het is wel eens typisch om

Franco Georgetti, de zoo bekende Italiaansche zes-dagen-renner.

Gerard Debaets, de Belg, de koppelgenoot te New-York van Georgetti.

de sommen te memoreeren, opdat men kan concludeeren, dat de „allmighty dollar" hier een groote, een zeer groote rol speelt. Het kapitaal aan uitgeloofde premies tijdens de laatste sixdays bedroeg 2.275 dollar, en dit was dan nog alleen voor de speciale sprints.

Verder openden de toeschouwers hun beurzen in hun enthousiasme voor het gejakker der sportsmen. Nu eens kondigde de loudspeaker aan, dat een bekend voetballer 100 greenbacks had uitgeloofd voor een mijl-sprint, dan weer bleek, dat een mijnheer uit Toledo 50 dollar te veel in zijn portefeuille had. Natuurlijk wilde een instelling als de Firestone niet achterblijven, en schonk twee premies, ieder van 50 dollar, voor een even groot aantal mijl-sprints. Een zekere Mr. en Mrs. Ginsberg brachten 50 dollar bijeen om de jongens eens goed te laten trappen. Een andere Jimmy Kelly, deponeerde hetzelfde bedrag. Totdat tenslotte een groote onbekende het record wilde kloppen, en 200 greenbacks in de baan gooide!

Buiten dat alles kent men dan nog de officieele sprints, die ook gehonoreerd worden, maar waarbij het aantal te veroveren punten toch het zwaarst geldt. De winnaar van eiken sprint krijgt n.1. 72 punten. De tweede 4, de derde 2 en de vierde 1 punt. En ook bij deze inter-races steunde de kijkende massa de wedstrijd-leiding nog op vorstelijke wijze.

Wie wonnen nu, tijdens dezen laatsten New-Yorkschen wedstrijd, de meeste duiten, door hun sprint-prestaties ? Bobby Walthour was de primus, en streek 300 dollar op. Dan kwam Franco Georgetti met 250 van deze papiertjes. De verdere bedragen zullen wij achter de namen van de deelnemers vermelden: Freddie Spencer $ 225, Alphonse Zucchetti $ 225, Cecil Walker $ 200, Paul Croley $ 200, Otto Petri $ 150, Gaetano Belloni $ 125, Norman Hill $ 100, Tony Beekman | 100, Eddie Merkner $ 100, Alphonse Goosens $ 50, Harry Horan $ 50, Larry Gaffney $ 50, Ernest Kochler $ 50, Georges Faudet $ 50 en Marcel Boogmans 8 25. Een schoon bedrag aan prijzen, wat ?

Sluiten