Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13

SPORT IN BEELD.

Op deze bladzijde een trio snapshots van de voetbalwedstrijden om het nationaal kampioenschap. Boven ziet men het debuut van Z.A.C. te Groningen. De Zwollenaren klopten Velocitas tot tweemaal toe, den eersten dag met 3—2, den tweede zelfs met 4—0. Ook de tweede foto is aan dezen kamp ontleend. Op de derde, de onderste illustratie aanschouwt men den Ajax-Fijenoord-stnjd. De Rotterdammers wonnen Zondag met 1—0, Maandag zelfs met 3—0 (foto Polygoon — Haarlem).

den weg staat en 't bestuur van den N.V.B. zich ter zake leiden laat instede van leiding te geven en.... dat de instelling van 'n hoofdklasse daarom voorloopig tot de vrome wenschen behoort.

Maar telken jare, als de gewone competities ten einde zijn en de twintigdeelige kampioenscompetitie in vollen gang is, dan dringt zich bij den objectieven beoordeelaar, op grond van de in het afgeloopen seizoen verkregen resultaten, het beeld van de hoofdklasse weer even naar voren.

Men zou b.v. de no's 1, 2 en 3 van iedere afdeeling kunnen nemen, behalve van de zwakste afdeeling, de Noordelijke, van welke men slechts 2 koos, en men kreeg het volgend

veertiental voor een zoogenaamde hoofd-klasse: Feyenoord, Ajax, Sparta, D.F.C., Blauwwit, E.D.O., Z.A.C, Enschedé, A.G.O.V.V., N.O.A.D., N.A.C., Wilhelmina, Velocitas en Friesland ( ?).

Ziet, dat was nog eens een competitie! Dan waren we meteen van die onredelijke na-competitie af, die 'n tijdig einde van 't seizoen onmogelijk maakt en een handicap is voor alle zomersporten, dan zou men eindelijk weer werkelijk le klasse voetbal krijgen, de belangstelling bij spelers en kijkers zou weer herleven. Dat was het nieuwe element in onze voetballerij, waar men naar snakt. Maar de objectiviteit en de leidende kracht tevens ontbreekt om deze „staatsgreep" te volbrengen.

Sluiten