Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEKELIJKS VERSCHIJNEND GEÏLLUSTREERD TIJDSCHRIFT

UITGAVE VAN M. A. 6 A. O. J. REES - HAARLEM.

Administratie- en Redactie-Adres: umnnncn.^nun Abonnementsprijs: f 3._ per 3 maanden

KONINGINNEWEG 97 - HAARLEM HOOfDRhDACTÜUR: Ned. 0ost- en West-Indië . . . . f 15.- per jaar

Telef. 14865 Giro-nummer: 136002 LEOLAUER. Buitenland f 18.- per jaar

Bank- Haarl. Bankvereeniging, Haarlem. Postbox: 44 Losse nummers

MMiMiMMigasaaa

De passie in de sport is groot. Maar dat men toeren bij motor-races moet maken als hierboven afgebeeld, het is toch wel een beetje bar. De sport wordt dan levensgevaarlijke acrobatiek. Toch doet men het met graagte bij de motor-wedstrijden m Engeland. De gustibus, met waar.'

Fl. 1.50

P. STUK

Waarborgen Kwaliteit ALLE TYPEN Fl. 1.50 BRUTO

BIJ AFNAME VAN 100 STUKS GESORTEERD IN METALEN KAST, INTERESSANTE CONDITIES

VOOR ELKE WAGEN EEN TYPE

OOK VOOR

DE NIEUWE FORD

C. VAN DIJK & Co. srr

A MSTERDAM UTRECHT

Sluiten