Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

6

IN MEI EN JUNI NAAR ZEE!

1828 HOTEL „GROOT-BADHUIS" - ZANDVOORT 1928

KAMERS MET VOLLEDIG PENSION VANAF f 8.50

Hoe de Clumber-Spaniel moet zijn !

Deze week een babbeltje over een Spaniel-type, nl. over den Clumber. De naam duidt het al aan, dat de oorsprong van dit ras, van het ras van den Spaniel in 't algemeen, uit Spanje stamt. Men kent diverse soorten gelijk den Sussex, den zwarten, den Ierschen Water-Spaniel, den Norfolk, den Cocker-Spaniel, en ook den Clumber. De Sussex zou van al deze verschillende categorieën, volgens deskundigen, het oudste type zijn.

Thans zullen wij het een en ander over den Clumber-Spaniel vertellen. Hij is vooral in dicht hout een geapprecieerde makker op de jacht, want deze hond jaagt stom, en hij apporteert tevens voortreffelijk.

Wil men kenmerken ? Welaan, in algemeen voorkomen is deze ClumberSpaniel een lange, zware hond, laag bij den grond gebouwd, en met een peinzende uitdrukking. De hersenpan is groot, zwaar en breed. De achterhoofdsknobbel dient goed zichtbaar te zijn. De wenkbrauwbeenderen zijn terdege ontwikkeld. De kaken moeten van middelmatige lengte zijn, en vooral vierkant. Van Bylandt teekent verder aan: hanglippen goed ontwikkeld! De oogen zijn van middelmatige grootte. Ze zijn vrij diep ingezet en van bruin-oranje tint. De neus is vierkant en vleeschkleurig. Ooren: groot, van onderen puntig, eenigszins naar voren hangend, bedekt met recht haar. De nek moet verder dik en krachtig zijn, en van onderen goed gevederd. De schouders zijn sterk,

llllllllllllllllllllllll I Illlllllllllllll Illllllll lllllllllll II Illlllllllll llllllllllllllllllll Illl ij ■IIIIIIIIUIII

Voisin 10/42 P.K. Sulky gesloten.

C0B0R - PRINSEGRACHT 542 - AMSTERDAM

schuin en gespierd. Van de lendenen is te vermelden, dat deze recht, breed, lang, en bij de flanken goed laag dienen te zijn. Het lichaam is, gelijk vermeld, lang en krachtig, en de ribben zijn goed gerond. Vooral de achterhand moet zeer gespierd en sterk zijn. De voorpooten van den Clumber zijn kort en van een sterk beender-gestel. De knie-gewrichten staan eenigszins naar binnen gericht, en zijn terdege gevederd. Van de achterpooten zijn de sprong-gewrichten matig doorgebogen. De voeten zijn wijders breed, rond en flink behaard. De knobbels mogen niet vooruitstekend zijn. De staart is ingekort, laag aangezet, goed gevederd, en in één lijn gedragen met den rug. Het haar is voorts overvloedig, dik, zacht en recht. Wat de kleur aangaat, zijn te vermelden: room-kleurig wit met citroen-kleurige vlekken. Het lichaam is meestal geheel wit. Oranje vlekken zijn niet aan te bevelen. De schouder-hoogte van den Clumber-Spaniel bedraagt 40 tot 45 cM. Voor het gewicht geeft Van Bylandt, wat de reuen betreft, 25 tot 30 KG., voor de teven 20 tot 25 KG. op. Voor de rest verwijzen wij naar de illustratie van den Clumber-Spaniel, bij dit artikel gevoegd. Het dier is een zeer goed exemplaar, dat o.a. op de laatste Cruft-show diverse prijzen behaalde.

De Amerikaansche athleten verzinnen de raarste dingen om zich maar te oefenen voor de Olympische Spelen, beter nog, om zóó op te vallen, dat men hun eigenschappen naar waarde zal weten te waardeeren, zoodat zij in het Olympisch team van Uncle Sam gekozen worden. Zoo sprong bovenstaande baas over een Chrysler-coach met zijn polsstok, en.... dit zal natuurlijk tengevolge hebben, dat hij nu zeker naar Amsterdam gaat.

Sluiten