Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19

SPORT IN BEELD.

De F.I.F.A. is in herrie gegroeid, is thans de grootste en toch een van zwakste internationale sport-federaties, en een flink heibeltje, langs het Comité 1928 heen, zal men er daar nog best bij verduren.

Maar het belang van de Spelen en van de sport brengt wel mee, dat de heer Hirschman, nu hij voor de eerste maal in z'n leven in de oppositie is, de nederlaag lijdt.

De kampioenscompetitie.

Good old Z.A.C. bezit een elftal, dat voor merkwaardige verrassingen weet te zorgen. Het begon met een fortuinlijke overwinning en een slap spelletje tegen Velocitas in Groningen, en 't vervolgde een dag later met een flink spelletje en een sprekende overwinning op dezelfde club. Toen kwam de debacle tegen Ajax, en nu eergister viel de merkwaardigste uitslag van de heele kampioenscompetitie: Z. A.C. klopte Feyenoord in Rotterdam heel gedecideerd met 4—1. De geheele voetbalwereld — behalve de te sterke- Rotterdamsche — zal den Zwollenaren dankbaar zijp voor deze verrassende prestatie, want nu is plotseling de spanning tetuggekeerd en is als 't ware nog alles mogelijk, behalve dan dat Velocitas 't nog haalt. Het overige viertal kan echter nog kampioen worden, hetgeen de stand van het oogenblik demonstreert:

Feyenoord 6 4 0 2 8 13— 9

Z.A.C 4 3 0 1 6 13-9

Ajax 5 2 1 2 5 10— 6

N.O.A.D 5 2 1 2 5 7—8

Velocitas 6 1 0 5 2 8—19

De beide „middelmooters" van 't oogenblik, Ajax en N.O.A.D., verkeeren in de ietwat onaangename positie, dat zij alleen dan nog kans hebben, als zij zelf niets meer verliezen, doch hun tegenstanders wèl verliespunten noteeren. Oppervlakkig gezien, staat Z.A.C. er met slechts 2 verliespunten 't mooist voor, omdat zij haar lot in eigen hand heeft en kampioen wordt als zij niet meer dan 1 punt glippen laat. Doch de oude Zwolsche komt te Amsterdam tegen Ajax, voorts o.a. te Tilburg tegen N.O.A.D. nog voor heete vuren te staan, en zelfs nu nog is de positie van Feyenoord nog 't mooist. De Rotterdammers hebben echter blijkbaar in de wedstrijden tegen Ajax hun kruit verschoten, zoodat op hun verrichtingen geen staat te maken valt. Al bij al is de spanning

volledig teruggekeerd en komt dc kampioenscompetitie weer in het middelpunt der belangstelling te staan.

De overige wedstrijden.

Voor 't Oosten is, behalve de overwinning van Z.A.C. in Rotterdam, de promotie van Tubantia een belangrijk feit. De Hengelosche roodbaatjes klopten N.E.C. gister met 4—2, en ongeslagen staan zij aan den kop van de kampioenscompetitie. D.O.T.O. (Deventer) is dus definitief gedegradeerd, en van de 3 Deventer le klassers is er nu nog maar één over: Go Ahead. Deze club denkt blijkbaar voorloopig aan geen wijken. Ze verbetert hare terrein-inrichting nog zóódanig, dat daar 'n kleine 20.000 man te bergen zijn en er dus in de naaste toekomst groote ontmoetingen kunnen plaats vinden.

In 't Noorden is betreffende de laatste plaats eindelijk de beslissing gevallen. De jonge Groninger clubs G.V.V. en G.V.A.V. zorgden voor een krachtig eindspurtje, ze wonnen met 5—0 en 4—1 resp. van Alcides en Leeuwarden, en bovendien werd Frisia door hare zooveel jongere stadgenoote Friesland met 7—2 geslagen, waardoor de oudste club van het Noorden de minder prettige taak wacht, zich de kampioenen der 2e klasse van 't lijf te houden.

We spraken bij Nederland—Denemarken 'n paar bekende Noordelijke figuren, Max Tetzner en Haccou, die verklaarden dat het met het spelpeil in 't Noorden op 't moment droevig gesteld is. Het valt daarom ten zeerste toe te juichen, dat de Algemeene Nederlandsche Voetbalvereniging De Zwaluwen a.s. Zaterdag een bijeenkomst belegd heeft te Groningen van alle Noordelijke clubs, om daar te overleggen, wat ter verheffing van het spelpeil te doen valt en gedaan moet worden.

In 't Westen ging de wedstrijd Hermes-D.V.S.—Unitas voor de promotie naar de le klasse niet door, en speelden te Utrecht de beide clubs, die belust zijn op 't plaatsje van V.O.C. in de le klasse, Velox en V.S.V. Door met 3—0 te winnen behoudt Velox een kans. Beiden moeten nog ééns tegen V.O.C. spelen, Velox in Rotterdam en^V.S.V. in Velsen. Winnen zij beiden die wedstrijden tegen de Rotterdammers, dan zal een beslissingswedstrijd noodig zijn. In 't Zuiden won voor de promotie-competitie B.V.V. met 4—0 van Bredania en speelden Helmond en Bleyerheide met 1 — 1 gelijk.

Telegram

| ONTVANGEN TE AmSTERD/5

D&AAD

< 4- .• CLÖNDALX f N 2480 ZZ' 12'A 6,10

* K^r^ m m 80«ö V0H FLU&ZEU6 ««N WENN.VtlP ¥1T / cftpciCH^ 5RUESZEN VHS 3&NKA' * HUS'NSFEUÖ

Ze zijn er gekomen!

Dc eerste vlucht over den oceaanuvan Oost naar West is gelukt. _ Von Huenefeld en zijnTmakkers hadden op hun gevaarvolle tocht als verkwikkende, warme drank Koffie HAG aan boord, want zi, wtsten dat het behoud van een gezond hart en kalme zenuwen voor het welslagen van hun vlucht een eerste vereischte was.

Ook Chamberlin schreef na volbrenging van zijn oceaanvlucht:

,Voor een ieder, die het zenuwsloopende beroep van vliegenier uitoefent, acht ik Koffie HAG van buitengewo e beteekenis. Het behoud van het prestatievermogen, van kalme zenuwen en een gezond lichaam Kan ik mij alleen met Koffie HAG, die bij ons als SANKA Coffee bekend is, voorstellen.

KOFFIE HAG SPAART HART EN ZENUWEN.

Sluiten