Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17

SPORT IN BEELD.

Bric a Brac.

Cambronne, de beroemde generaal van Napoleon (1770—1842), moet, behalve een geweldig strateeg, ook een uitnemend zwemmer zijn geweest. Viel-Castel, de biograaf van de „Restauration", heeft in zijn „Mémoires" er nl. gewag van gemaakt, dat een andere generaal, nl. Mellinet eens met Cambronne in de Loire zwom. Mellinet zegt van hem, dat hij een fijn zwemmer was, en dat hij bij die gelegenheid zag, hoe het lichaam van den ouden strijder als met lanssteken, sabelhouwen en kogels doorzeefd en gekorven was. Dus ook al een sportsman!

Ruim 36% van alle automobielen zouden in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika thuis hooren. Van deze wagen worden er weer 18% gebruikt in dorpen, die minder dan 2500 inwoners tellen. Verder zouden er op IJsland nog ruim 500 benzine-karretjes rond-tollen. In Britsch Somaliland (Afrika) zijn 35 automobielen geregistreerd. In Azië moeten 348.496 auto's zijn, bij 295.477 in 1926. In Abessinië deed de benzine-wagen zijn intrede in 1906. De eerste poging om dit transportmiddel populair te maken, ging uit van den Prins-Regent Ras Tafar, die, na een reis'door Europa, automobielen van 16 verschillende merken mee naar huis nam. Deze gegevens danken wij aan General Motors.

Al behaalt Engeland ook niet zooveel successen meer op sportgebied als vroeger, de sport is er toch nog buitengewoon populair, en men telt misschien in geen ander land zooveel sport-beoefenaren als in den staat van John Buil. Dat staat vast: in Engeland is het grootst aantal tennisspelers. Statistieken wijzen het uit. Men komt nl. tot de volgende cijfers: Engeland 250.000, Duitschland 85.000, Amerika 80.000, Australië 80.000, Frankrijk 75.000, Nieuw-Zeeland 25.000, Canada 24.000, Zuid-Afrika 19.250, Italië 15.000, TsjechoSlowakije 12.700, België 12.000, Nederland 8.700, Denemarken 8.200, Hongarije 6.000, Zwitserland 5.500, Spanje 5.400, Japan 4.600, Oostenrijk 4.000, Ierland 3.000 en Zweden 2.500. Dat wil dan zeggen: er zijn in de genoemde landen nog méér tennissers. Maar de getallen ,hier vermeld, slaan op de leden van nationale tennisbonden, die aangesloten zijn bij de F.I.L.T.

In het Engelsch sportblad „The Illustrated Sporting and Dramatic News" adverteert een firma, die tennisbanen aanlegt. Bij de annonce staat een plaatje: een tennisspeler in actie! Weet men, wien men hiervoor gekozen heeft ? Onzen veteraan Van Lennep!

De Telegraaf publiceerde een dezer dagen nieuws aangaande de training van de Urugueesche voetballers, de winnaars van het Olympisch tournooi in 1924, en natuurlijk ook dezen zomer onze gasten in Amsterdam. Deze oefening is zóó uitgebreid, dat men haar in tijdperken dient te splitsen. De eerste trainingsperiode duurt nl. 2 maanden, de tweede één maand, de derde weer een maand, de vierde 14 dagen. Dat is derhalve 4l/s maand te zamen. Gewone amateurs kunnen hieraan natuurlijk niet denken. De heeren in Uruguay, die uitnemend voetbal spelen, hebben het echter zeer gemakkelijk met hun vrijen tijd, daar zij allen als staatsambtenaren aangesteld werden, en het schip van staat daar blijkbaar het beste vaart, wanneer Uruguay op voetbal-gebied een overwinning behaalt.

De Brit Zeddy Andrews heeft nu al meer dan 1000 rugby-wedstrijden als referee geleid. Hij is al 30 jaar in actie, en fluit derhalve gemiddeld elk jaar bij 35 van deze evenementen.

Het is bekend, dat zich boven de Italiaansche Fiatfabrieken een baan bevindt, waar de gefabriceerde automobielen beproefd worden. Het Fransche huis Peugeot heeft wederom een andere bijzonderheid uitgedacht en in praktijk gebracht. Boven op het dak van de „Siège Social" te Passy — een der voorsteden van Parijs — bevinden zich nl. tal van tennisbanen voor de employés.

De jockey Robertson debuteerde onlangs te Havanna op phenomenale wijze. De mount won toch op één dag van de zeven rennen er zes, en wist zich in de zevende nog als derde te plaatsen. Hadde hij ook deze race gewonnen, dan kon men spreken van een nieuw wereldrecord. Robertson is sindsdien een beroemdheid!

ONTWAPENING

TE WATER EN TE LAND

De Volkenbond nam tenslotte het vraagstuk der Ontwapening ter hand, voorloopig echter zonder succes. Amerika spande zich afzonderlijk

ervoor, maar Ja tóch! Het zond, naar alle

landen der wereld,zijn fijnsten wagen: Hupmobile, die overal eiken tegenstand ontwapende, de meest geharde sceptici voor zich won, overal vrienden maakte en overal vrede stichtte. Vrede! Want nu is er geen strijd meer over de vraag, welke wagen de beste is voor den prijs, de krachtigste, de sierlijkste, de duurzaamste en de meest volledig uitgeruste. Die strijd is thans gestreden en die vraag is beantwoord. Er bestaat geen betere wagen, geen wagen die een grootere overwaarde biedt voor het geld, dan de Hup.

PR IJ ZEN VANAF £ 4350-

HUPMOBILE

wordt in Nederland uitsluitend geïmporteerd door de

CONTINENTALE en HAAGSCHE AUIUMUbitL mi j

amsterdam Stadhouderskade ïoo

ROTTERDAM

Coolsingel 80

ARNHEM I GRONINGEN E. CasimirL 2 I Heereweg 1

HOLLAGEN:A DAM

Sluiten