Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN ÈEELD.

8

MARMON

8-GYLINDER-IN-LIJN, 5-PERSOONS SEDAN p A i\ r" f\ AMERIKA'S MOOISTE EN BESTE WAGEN + 4US| 1 * DE SUCCESWAGEN VAN 1928 *• U +

IMPORTEUR: DIRK VAN DER MARK - AMSTERDAM

SHOWROOM: AMSTELDIJK 25

staande, vlaggen! De tribunes, op geniale wijze overdekt, als reusachtige vliegmachine-vleugels! De Marathon-toren piekt in de lucht van Ruysdael. En in die lucht snorren en brommen de aeroplanes...

Toen we wat later het stok-gegoochel van de chocolade-kleurige Britsch-Indiërs aanschouwden in het oude stadion, geleek dit lager en kleiner dan ooit tevoren. Wils' schepping had overrompeld. Hebt ge u zelf wel eens in den spiegel bekeken, lezer, terwijl ge een groenen, vetten, afgedragen dop-hoed met dutten op had ? Dit armoedig gevoel verwekte het oude bouwwerk. Sic transit....

Over de nieuwe inrichting valt genoeg te schrijven, maar de ware bewondering kan slechts kort zijn, want dit Stadion is schier onbeschrijflijk. Men moet het zélf zien. Het is sober en toch een droom van schoonheid. Het is gelukt. Nederland is een unicum rijker geworden!

De Hockey-propaganda.

Toen de eerste wedstrijd Nederland—Frankrijk eenigen tijd aan den gang was, hadden duizenden zich in Wils' bouwwerk gerijd. Het viel mee. En al zijn dan waarschijnlijk ook niet allen gekomen

om 'te jzien, [welk een gentlemanlike 'spel Hockey is, en welk een vorderingen de Hollandsche spelers

hebben gemaakt, inmiddels is toch deze aanwezigheid van duizenden een schoone propaganda voor de nobele sport geweest.

Hockey mist de robuuste bekoring van Voetbal. Hockey is een spel — en dit is heusch een soort van paradox — dat lager bij den grond is dan Voetbal. De publiek-trappen van achterspelers, het zweven van het leder tegen fel-blauwe lucht ontbreekt hier. Maar voor den aandachtigen, analyseerenden beoordeelaar is Hockey door de fijne kwiekheid van romp-buigingen der spelers meer een aaneenschakeling van mooie standen, en zoo is het aesthetischer, eleganter óók.

Toen Nederland ongeveer 25 minuten na den aanvang, en na een bijzonder sterk overwicht op de Franschen, het eerste doelpunt scoorde, klapte, juichte er een prettig enthousiasme uit de menigte op. We waren aan 't winnen. Onze landgenooten in het veld! Maar ook de ijverige propagandisten voor de Hockey-sport!

En dat is al het eerste nut van deze Olympische Spelen, die zich sober, kalm en sympathiek hebben ingezet. Want zoodoende hebben duizenden een spel leeren kennen, dat de belangstelling waard is, en waarin wij, Hollanders, Europeesche matadors zijn.

De eerste wedstrijd van het Nederlandsch Hockey-elftal! Onze oranje boys behalen een groote overwinning, nl. hun prachtig 5—0 debuut, op de Franschen. Zooals reeds medegedeeld was dit, voor ons land zoo gunstig, optreden van onze jongens de aanvang van het Olympisch Hockeytournooi in het prachtig Stadion.Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij naar het verslag van het gebeuren,dat de belangstelling van eiken sportman had.

Sluiten